Rozdělení částí obce pro členy obecního zastupitelstva

Ing. Mgr. Josef Byrtus – Fiktusy, Bojky, U jilmu

čp. 5, 7,3,4,148, 186, 267,282,289,323,342,91,201,19,20,21,22,127,246,314,320,341,344,366,321,379,383,366

 

Božena Bojková – Na břehu, Pod křížem, Pod Gírovou

Čp. 40,207,257,261,237,133,251,260,269,332,176,279, 206,128,132,278,247,327,369,18, 387

 

Robert Jalowiczor – Pobaše, Kučery, Za potůčkem

čp. 6,8,10,31,277,234,189,271,136,161,334,202,337,233,9,12,15,356,208,17,235,90,166,26,

357,16,309,264,13,30,236,14,356,367,382, 391, 388

 

Karel Kreželok – Lysky

čp. 99,61,29,23,338,25,258,34,285,33,27,183,49,276,70,222,36,28,42,130,238,306,68,39,349,

197,168,32,331

 

Eva Szkanderová – Čmiele

čp. 55,54,200,192,47,51,50,272,319,157,52,81,53,24

 

Bc. Pavla Wolná – Blažky a okolí

čp. 43,163,45,190,274,154,232,35,38,11,294,254,159,41,304,256,303,239,188,46,360,361,

362,364,372,375,377,380, 385

 

Mgr. Petr Stonawski – Markov, Bařiny, Půlgruň

čp. 142,348,298,281,228,287,171,140,229,283,196,275,149,143,150,138,226,134,231

 

Ing. Robert Kulig – Pod Kempou, Za Kempou, Pod Solskim

čp. 248,125,219,180,175,145,221,126,220,65,203,213,153,198,121,173,122,123,178,174,

120,368,210,378

 

Daniel Hořava – Karchy, Chrasciny, Pod Lipou, Přigon

Čp. 245,100,105,266,316,104,317,101,340,346,284,181,185,288,108,252,318,162,381

 

Roman Czepczor – Bialoně, Robov, Suš, Zachrašč

čp. 94,326,95,96,351,353,92,193,109,102,325,324,103,359,169,110,111,273,333,155,112,

273,177,119,211,343,139,114,115,355,263,293,118,212,230,164,158,359,335,113

 

Marta Jalowiczorová – Macury, U školy

čp. 286,83,82,216,249,250,299,205,312,354,204,330,310,307,291,295,308,98,93,244,312,

365,255,376,374,363

 

Josef Jochymek – Korole, Valečky, Chybidziury

čp. 297,62,146,160,63,315,223,75,76,77,80,215,253,313,336,85,88,179,89,87,243,305,345,

194,227,191,371, 384,

 

Roman Lysek – Fojtství, Woclawky

čp. 339,59,60,301,57,296,280,58,224,73,64,195,268,292,262,240,187,241,69,172,165,72,

311,265,259,290,347,86,302,358,67,71,332,358,370, 394, 392

 

Projekt „Napojení vrtu HB-1 na vodojem“ byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03617/2015/ŽPZ. Realizace 2015 - 2016. Předmětem dotace bylo propojení podzemním trubním vedením a podzemní elektropřípojkou s objektem vodojemu, který je ve vzdálenosti cca 129,0 m.

"Den obce Bukovec aneb Plackový festival" je spolufinancován dotačním programem Moravskoslezského kraje - Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015.
Obec Bukovec dokončila realizaci projektu Turistická atrakce „Cestujeme po Evropě“, na kterou získala dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osa 2. Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.2 – rozvoj cestovního ruchu, reg. č. projektu: CZ.1.10/2.2.00/11.01237.
Projekt obsahuje vybudování naučné stezky s pohádkovými motivy evropských zemí a doprovodnými atrakcemi - stezkou pro bosé nohy a herním prvkem labyrintáriem.


Obec Bukovec získala dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 na realizaci projektu „Naučná in-line fitness stezka“, reg. č. CZ.1.10/2.2.00/11.01157. Součástí in-line stezky jsou odpočívadla s venkovním fitness centrum obsahující outdoorové vybavení - 14 venkovních posilovacích a strečinkových strojů a informační tabule s texty o zdravém životním stylu.


Obec Bukovec získala dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko na realizaci projektu „ 2. etapa – rekonstrukce obecního úřadu v Bukovci“, reg. č. CZ.4.10/4.1.00/02.00238. Cílem je dokončení rekonstrukce obecního úřadu a okolních ploch před pódiem.


Obec Bukovec uzavřela smlouvu č. TS/07-CZ.3.22/3.3.05/08.00350/03 i financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński
Operačníhoprogramu přeshraniční spolupráce Česká republika -Polská republika 2007-2013 jejíž předmětem je realizace projektu Název projektu: Vítejte v v přeshraniční destinaci Bukovec - Istebna Registrační číslo MONIT: CZ.3.22/3.3.05/08.00350
www.bukovec.cz 2010.
odpovědná - Monika Czepczorová
vedení www stránek: Lucie Mlynková
rozpočet a finance obce: Kateřina Lysková
úřední deska ; usnesení z jednání zastupitelstva a rady obce: Jana Brzežková