Navigace

Obsah

Aktuální informace k žádostem o provedení pozemkových úprav

Vážení občané, vaše žádosti k pozemkovým úpravám zemědělské půdy v katastru obce Bukovec budou na OÚ Bukovec přijímány každou středu měsíce listopadu od 2. 11. do 30. 11. 2016 v čase od 15,00 h do 18,00 hodin (ve středu dne 16. 11. dopoledne od 9,00 h do 12,00 h a odpoledne od 14,00 h do 16,30 hodin) v kanceláři místostarosty nebo u paní Pavly Waclawkové.

Formulář Žádosti o provedení pozemkových úprav si můžete vyzvednout na OÚ Bukovec nebo vám bude listina poskytnuta přímo na místě v době, kdy budete svou žádost podávat. Její vyplnění je jednoduché a rádi vám poradíme.

K žádosti potřebujete zejména:

  • čísla vašich pozemkových parcel, které chcete upravovat
  • číslo vašeho listu vlastnictví (možno dohledat na místě)
  • rámcovou představu o tom, jakou úpravu požadujete                           
  • můžete rovněž upozornit na možné problémy na vašich pozemcích, o kterých víte (např. podmáčená půda, mokřad, nebezpečí sesuvu, bažinatý terén a pod.)


Závěrem chceme opět zdůraznit, že realizace pozemkových úprav jsou hrazeny z finančních prostředků státu, skýtají nám nemalou šanci, jak napravit mnohé nešvary z minulosti a lépe své vlastnické vztahy uspořádat. Předpokládáme, že vlastníci půdy této jedinečné možnosti hojně využijí.
                                                                                     

Ing. Mgr. Josef Byrtus
místostarosta

Žádost si můžete stáhnout zde: Žádost o provedení pozemkových úprav