Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

na stránce "PRO OBČANY" naleznete:
 

 • "Zprávy", kde jsou vkládány nejnovější příspěvky. Rubriku znáte z předešlých webových stránek, kde byla označena názvem "Informujeme",
   
 • Občasník obce Bukovec,
   
 • formuláře ke stažení (podnět na pořízení změny územního plánu, bezplatné zveřejnění kontaktních informací o Vaší firmě na současných stránkách atp.),
   
 • jak postupovat v případě neočekávaných událostí (poruchy veřejného osvětlení, pobíhající psi, pohřebnictví),
   
 • pronájem obecního majetku (stany, pivní sety, výletiště u obecního úřadu),
   
 • odpadové hospodářství (Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; třídění odpadů a kompostování),
   
 • Senior a Baby taxi včetně žádostí o poskytování služeb,
   
 • e-podatelnu, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.

 

20.07.2018

Výzva k podání nabídek

Obec Bukovec vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele projektu "Veřejné prostranství Bukovec - stavební práce".

Detail

17.07.2018

Tašky na tříděný odpad

Vážení občané, máme pro Vás zdarma připraveny tašky k třídění odpadu. Výdej proběhne dne 18. 7. 2018 od 8 - 17 hod. na OÚ Bukovec. K dispozici je pouze 1 sada na č. p.

Detail

17.07.2018

Pozvánka na seminář

Viz níže

Detail

17.07.2018

Příměstský tábor

Příměstský tábor pro děti

Detail

16.07.2018

Oznámení k opravě krajské komunikaci

Vážení občané, oznamujeme Vám postup stavebních prací společnosti ALPINE Bau CZ a. s. na pozemní komunikaci III/01149 Více informací viz příloha.

Detail