Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

na stránce "PRO OBČANY" naleznete:
 

 • "Zprávy", kde jsou vkládány nejnovější příspěvky. Rubriku znáte z předešlých webových stránek, kde byla označena názvem "Informujeme",
   
 • Občasník obce Bukovec,
   
 • formuláře ke stažení (podnět na pořízení změny územního plánu, bezplatné zveřejnění kontaktních informací o Vaší firmě na současných stránkách atp.),
   
 • jak postupovat v případě neočekávaných událostí (poruchy veřejného osvětlení, pobíhající psi, pohřebnictví),
   
 • pronájem obecního majetku (stany, pivní sety, výletiště u obecního úřadu),
   
 • odpadové hospodářství (Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; třídění odpadů a kompostování),
   
 • Senior a Baby taxi včetně žádostí o poskytování služeb,
   
 • e-podatelnu, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.

 

15.11.2018

Informace občanům

Informujeme občany, aby k návštěvě kostela používali příjezdovou komunikaci vedoucí kolem Požární zbrojnice z důvodu probíhajících prací na výstavbě parkoviště u kostela. Děkujeme za pochopení.

Detail

05.11.2018

Uzavření knihovny

Ve dnech 5.- 7. 11. 2018 bude knihovna UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.

Detail

23.10.2018

Informujeme

V rámci pozemkových úprav budou v termínu od 29. 10. - 15. 12. 2018 na katastrálním území obce Bukovec probíhat geodetické práce týkající se zaměření skutečného stavu. Viz více.

Detail