Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

na stránce "PRO OBČANY" naleznete:
 

 • "Zprávy", kde jsou vkládány nejnovější příspěvky. Rubriku znáte z předešlých webových stránek, kde byla označena názvem "Informujeme",
   
 • Občasník obce Bukovec,
   
 • formuláře ke stažení (podnět na pořízení změny územního plánu, bezplatné zveřejnění kontaktních informací o Vaší firmě na současných stránkách atp.),
   
 • jak postupovat v případě neočekávaných událostí (poruchy veřejného osvětlení, pobíhající psi, pohřebnictví),
   
 • pronájem obecního majetku (stany, pivní sety, výletiště u obecního úřadu),
   
 • odpadové hospodářství (Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; třídění odpadů a kompostování),
   
 • Senior a Baby taxi včetně žádostí o poskytování služeb,
   
 • e-podatelnu, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.

 

27.04.2017

SOJ - INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ÚNOR 2017

Zpracovalo Centrum společných služeb SOJ

Detail

26.04.2017

Obec přispěje občanům na výměnu kotle v rámci kotlíkové dotace

Jak jsme již informovali, další výzva v programu kotlíkových dotací bude v Moravskoslezském kraji vyhlášena letos v červnu.

Detail

26.04.2017

Volba prezidenta ČR v roce 2018 - petice na podporu kandidatury Jiřího Drahoše

Vážení občané, na obecním úřadě v kanceláři referentek investic jsou k dispozici podpisové archy, prostřednictvím kterých můžete podpořit kandidaturu Jiřího Drahoše, kandidáta na volbu prezidenta republiky v roce 2018. Při podpisu je nutné doložit občanský průkaz popř. cestovní pas.

Detail

20.04.2017

Očkování psů a koček

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 proběhne očkování psů a koček proti vzteklině.

Detail

19.04.2017

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 11.05.2017

Dodávka elektřiny bude v obci přerušena 11. května 2017 od 7:00 do 15:00 hod. Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Detail