Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

na stránce "PRO OBČANY" naleznete:
 

 • "Zprávy", kde jsou vkládány nejnovější příspěvky. Rubriku znáte z předešlých webových stránek, kde byla označena názvem "Informujeme",
   
 • Občasník obce Bukovec,
   
 • formuláře ke stažení (podnět na pořízení změny územního plánu, bezplatné zveřejnění kontaktních informací o Vaší firmě na současných stránkách atp.),
   
 • jak postupovat v případě neočekávaných událostí (poruchy veřejného osvětlení, pobíhající psi, pohřebnictví),
   
 • pronájem obecního majetku (stany, pivní sety, výletiště u obecního úřadu),
   
 • odpadové hospodářství (Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; třídění odpadů a kompostování),
   
 • Senior a Baby taxi včetně žádostí o poskytování služeb,
   
 • e-podatelnu, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.

 

19.08.2019

Posvěcení parkoviště u kostela

V neděli 18. 8. 2019 u příležitosti 80. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie a pouti v Bukovci se zde konala slavnostní mše svatá spojená s posvěcením nového parkoviště u kostela. Děkujeme všem, kteří se této slavnosti zúčastnili.

Detail

09.08.2019

Běh Písečnou

Běh Písečnou se uskuteční dne 24. 8. 2019 Více informací viz níže.

Detail

08.08.2019

Oznámení

Ve dnech 8.- 9. 8. 2019 bude realizována pokládka živičného povrchu komunikací u kostela. Více informací viz plakát.

Detail

06.08.2019

Dotazník - vysokorychlostní internet do domácností

V rámci celorepublikového průzkumu jsme byli požádáni ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o spolupráci při zjišťování skutečné poptávky po využití internetu domácnostmi formou krátkého dotazníkového šetření (5 minut). Dotazník a více informací viz níže.

Detail

01.08.2019

Pozvánka na seminář

Viz více

Detail