Obsah

Pohřebnictví

Pro vyřízení výkopu hrobu kontaktujte prosím referentku paní Janu Brzežkovou na telefonním čísle 558 358 245 nebo mobilním čísle +420 774 180 655. V případě nepřítomnosti úřednic obecního úřadu volejte prosím telefonní číslo +420 733 560 358.
 

Ceník nájmu hrobového místa a služeb

Výkop hrobu a práce s tím spojené 5.000 Kč
Cena hrobového místa v Kč/m2                          
nájemné (dle Cenového věstníku)                                 služby (náklady)
                 8 Kč/m2                                                       +                 4 Kč/m2          
Příplatek za výkop hrobu hloubkového nebo nového 1.000 Kč
Příplatek za úklid sněhu a kopání hrobu v mrazu od -5°C a více anebo při +30°C a více 500 Kč
Provedení prohloubení hrobu 1.000 Kč
Zvedání poklopu hrobu 500 Kč

 

Tento ceník byl schválen na 49. schůzi Rady obce Bukovec konané 27. 3. 2017.

Ceník je platný od 28. 3. 2017.


Hřbitovní řád čl. 6:

"Hřbitov je veřejnosti přístupný denně bez omezení. S motorovými a jinými vozidly je vjezd na hřbitov zakázán. Pouze ve výjimečných případech povolí vjezd těchto vozidel správce hřbitova. Návštěvníci jsou povinni se chovat na hřbitově způsobem odpovídajícím úctě k tomuto místu. Není dovoleno: KOUŘIT, ODHAZOVAT ODPADKY, ZPŮSOBOVAT HLUK, VODIT PSY apod.

Odpadky a další předměty (uschlé květiny, věnce) musí být odkládány pouze do kontejneru u hřbitova. Nepotřebné stavební díly náhrobků (obložení, zákrytové desky, epotaf. desky) je povinen každý, kdo takovou úpravu provádí, si ze hřbitova odvézt na vlastní náklady. Tedy neukládat ke kontejnerům nebo vedle márnice. Trávu a starou výzdobu hrobů uložit do kompostéru umístěného nad kontejnery v levém horním rohu hřbitova."

 

Celý hřbitovní řád: Hřbitovní řád