Obsah

SENIOR TAXI

» Informace pro uživatele «

Uživatelem služby „Senior taxi“ může být každý občan s trvalým pobytem na území Obce Bukovec, který:

 1. dosáhl nejméně věku 65 let (senior) nebo je – bez ohledu na dosažený věk – osobou pobírající starobní důchod nebo držitelem průkazu osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkazu osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P)
 2. a současně ke dni poskytnutí služby není v pracovněprávním vztahu ani není osobou samostatně výdělečně činnou a nemá ani jiné příjmy z podnikání nebo obdobné výdělečné činnosti (např. jako společník obchodní společnosti).


Služba je zajišťována:

 • Každý pracovní den v čase od 07:00 - 15:00 hodin (v případě akutních situací po dohodě i mimo uvedenou dobu).
 • Pro přepravu uživatelů z dopravně dostupného místa jejich trvalého bydliště, které se nachází v katastrálním území Obce Bukovec, na níže uvedená stanoviště a případně z níže uvedených stanovišť zpět do dopravně dostupného místa jejich trvalého bydliště v katastrálním území Obce Bukovec, dle individuálních potřeb uživatelů.
 • Na předem určená stanoviště:
   
  • Poliklinika Jablunkov (obě budovy)
  • Zdravotní středisko Návsí
  • Mariánské náměstí Jablunkov
  • lékárna Návsí
  • Městský úřad Jablunkov
  • Nemocnice Sosna
  • Sanatorium Jablunkov
  • Nemocnice Podlesí
  • lékárny Jablunkov
  • obec Bukovec

   

Měsíčně je možno využít maximálně 10 jízd v jednom směru.

 • V případě, že uživatel bude potřebovat výlučně ze zdravotních důvodů (např. pravidelná rehabilitace, převazy, infuze apod.) navýšit počet jízd měsíčně – tj. bude požadovat více než 10 jízd v jednom směru, požádá předem (tj. před vyčerpáním základního limitu jízd) o udělení výjimky pracovníka Obecního úřadu Bukovec (OÚ), kterému předloží zdravotní potvrzení o prováděných lékařských ošetřeních. Příslušný pracovník OÚ je oprávněn vyhodnotit aktuální situaci uživatele a výjimku povolit, přičemž maximální celkový počet všech takto udělených výjimek pro všechny uživatele služeb bude měsíčně 20 jízd navíc (v jednom směru). Z tohoto celkového dodatečného limitu bude pověřený pracovník OÚ dle potřeby uživatelům přidělovat jednotlivé „dodatkové“ jízdy poskytované a hrazené v rámci sjednaných služeb.


Výše úhrady přepravované osoby za 1 jízdu v jednom směru:

Bukovec - Bukovec 50 Kč Bukovec - Nemocnice Třinec 150 Kč
Bukovec - Jablunkov 50 Kč Bukovec – Nemocnice Podlesí 175 Kč
Bukovec - Návsí 60 Kč    

 

 

 

Obec Bukovec se bude podílet na úhradě nákladů ve výši 50 % z ceny jízdy, tj. stejnou částkou jakou uhradí přepravovaná osoba. (Např.: za 1 jízdu ve směru Bukovec-Jablunkov zaplatí občan 50 Kč, Obec Bukovec také 50 Kč, celková výše jízdy v jednom směru činí tedy 100 Kč)

Sleva pro více uživatelů při společné jízdě v jednom směru:

 

Směr jízdy Počet cestujících (uživatelů služby) Cena pro 1 cestujícího (uživatele)
Bukovec - Bukovec
Bukovec - Jablunkov
2 40 Kč
3 30 Kč
4 25 Kč
Bukovec - Návsí 2 50 Kč
3 40 Kč
4 30 Kč
Bukovec - Nemocnice Třinec 2 75 Kč
3 50 Kč
4 38 Kč
Bukovec - Nemocnice Podlesí 2 88 Kč
3 58 Kč
4 38 Kč

Výše úhrady je stejná i při opačném směru jízdy.

I takovéto společné jízdy však budou evidovány u všech uživatelů, kteří je absolvovali.

 • Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P může být přepraven maximálně s jednou osobou jako doprovodem, přičemž doprovod má jízdu zdarma a ani neuvádí poskytovateli žádné své identifikační údaje ani se nepodepisuje.

 

Co musím udělat, abych mohl službu využívat?

 • podat si Žádost o poskytování služby SENIOR TAXI na OÚ Bukovec (žádost si můžete stáhnout zde: Žádost o poskytování služby SENIOR TAXI Bukovec, nebo vyzvednout na obecním úřadě v Bukovci),
 • předložit občanský průkaz,
 • předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P (pokud jsem jeho držitelem),
 • předložit potvrzení o pobírání starobního důchodu (pokud byl přiznán)
   

Po podání žádosti obdržíte průkaz Senior taxi, kterým se budete prokazovat při každé jízdě!
!!! Bez předložení průkazu taxikáři nelze službu využívat!!!
 

Poskytovatel služby:

Lukáš Bojko, tel.č.: 608 620 590
Pro objednání taxi služby volejte nejdříve 1 pracovní den před požadovaným dnem využití služby nebo v daný den využití služby.

V případě jakýkoliv dotazů volejte na tel. č. 724 850 122, Pavla Waclawková, referent.