Navigace

Obsah

Druhé kolo kotlíkových dotací v MSK zahájeno

Typ: ostatní
Dne 29. 6. 2017 vyhlásil Moravskoslezský kraj další kolo „kotlíkových“ dotací.

Příjem žádostí do nového dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ bude zahájen 5. září 2017 od 10 hodin. Kraj bude přijímat žádosti až do 31. 12. 2018, vzhledem k objemu finančních prostředků pro tento dotační program bude přijato maximálně 10 000 žádostí o dotaci s tím, že bude podpořeno cca 8 660 žádostí a zbývající žádosti budou zařazeny do zásobníku a budou podpořeny za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu.

Žádosti budou podávány elektronicky (po přijetí 10 000 žádostí bude podávání žádostí v elektronické aplikaci automaticky ukončeno) v aplikaci dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz/

Následně do 10 pracovních dnů od elektronického podání žádosti je pak nutno doručit podanou žádost také v listinné podobě – originál (formulář vygenerovaný elektronickou aplikací při podání žádosti) podepsaný oprávněnou osobou, a to spolu s požadovanými přílohami. Aplikace je dostupná již od 29. 6. 2017 a žádost je možno v ní předvyplnit a uložit.

Podrobné informace o podmínkách druhého kola kotlíkových dotací jsou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který je ke stažení na webové stránce https://lokalni-topeniste.msk.cz.

Zájemci o kotlíkové dotace                                                                                                                                                                           mohou osobně konzultovat své dotazy v „kotlíkové kanceláři“ A 106 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (v pondělí od 8 do 17 hodin, v úterý od 8 do 14.30 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14.30 hodin).  

Zastupitelsvo obce Bukovec schválilo na svém 19. zasedání, konaném dne 19. 4. 2017, příspěvek pro občany na výměnu kotle ve výši 7 500 Kč.

Stejnou částkou podpoří každou výměnu kotle i Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu.


Vytvořeno: 3. 7. 2017
Poslední aktualizace: 3. 7. 2017 11:16
Autor: Pavla Waclawková