Navigace

Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů15.12.201702.01.2018
První zasedání okrskové volební komise15.12.201702.01.2018
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Změny č. 2 Územního plánu Bukovec11.12.201727.12.2017
Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu DSO Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 201711.12.201731.12.2017
Návrh rozpočtu hospodaření Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 201805.12.201721.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí Jablunkovska na roky 2019-202005.12.201721.12.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků24.11.201712.01.2018
Oznámení o rozpočtovém opatření č. 11/201722.11.201731.12.2017
Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtu DSO Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 201709.11.201731.12.2017
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad01.11.201707.02.2018
Oznámení o rozpočtovém opatření č. 10/201727.10.201731.12.2017
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění12.10.201701.01.2024
Oznámení o rozpočtových opatřeních č. 8/2017, 9/201710.10.201731.12.2017
Oznámení - Závěrečný účet DSO Sdružení obcí Jablunkovska za rok 201602.10.201702.01.2018
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů18.09.201731.03.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce BukovecE05.09.201706.09.2020
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/090244-T28.07.201731.12.2017
Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/086928-T21.07.201731.12.2017
Oznámení - Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu DSO Sdružení obcí Jablunkovska pro rok 201720.07.201731.12.2017
Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu DSO Sdružení obcí Jablunkovska pro roky 2017 - 201920.07.201731.12.2019
Informace o zveřejňování závěrečného účtu28.06.2017
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - nedostatečně identifikovaných vlastníků04.04.201701.01.2024
Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb.,22.03.201731.12.2017
Nařízení státní veterinární správy č. j. SVS/2017/004572-G12.01.2017
Dražební vyhláška elektronické veřejné dražby č. j. 497/2016-N03.01.2017
Usnesení – dražební vyhláška o oznámení dražebního roku22.12.2016
Oznámení o konání zastupitelstva obce dne 13. 12. 201605.12.2016
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí01.12.2016
Opis výsledku hlasování v okrsku – 2. kolo voleb15.10.2016
Změny jízdních řádů k 11. 12. 201615.10.2016
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací15.09.2016
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků22.08.2016
Záměr obce Bukovec provést směnu pozemků18.08.2016
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu14.06.2016
Závěrečný účet za rok 201510.06.2016
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost25.05.2016
Nařízení Státní veterinární správy SVS/2016/057382-T19.05.2016
Nařízení Státní veterinární správy12.05.2016
Nařízení státní veterinární správy09.05.2016
Nařízení Státní veterinární správy03.05.2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 201529.04.2016
Plánované vypínání elektrické energie14.03.2016
Výroční zpráva za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů15.01.2016
Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí13.05.201502.01.2024
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle ustanovení §§ 64 a 65 katastrálního zákona25.03.201502.01.2024