Zawartość

Pogrzebnictwo

W sprawie głębienia nowego grobu prosimy kontaktować p. referent Janu Brzežkovou pod numerem tel. 558 358 245, +420 774 180 655, +420 733 560 358.
 

Cennik wynajmu miejsca dla grobu

Wykop grobu i prace z tym związane 5.000 Kč
Cena grobu – powierzchnia w Kč/m2                        
nájemné (dle Cenového věstníku)                                 služby (náklady)
                 7 Kč/m2                                                       +                 5 Kč/m2          
Dopłata za głębienie nowego grobu 1.000 Kč
Dopłata za zarządzanie grobami zimą od -5 °C, albo latem od +30°C 500 Kč
Pogłębienie grobu 1.000 Kč

Tento ceník byl schválen na 26. schůzi Rady obce Bukovec konané 7. 3. 2016.

Cennik jest płatny od 8. 3. 2016.


Hřbitovní řád čl. 6:

"Hřbitov je veřejnosti přístupný denně bez omezení. S motorovými a jinými vozidly je vjezd na hřbitov zakázán. Pouze ve výjimečných případech povolí vjezd těchto vozidel správce hřbitova. Návštěvníci jsou povinni se chovat na hřbitově způsobem odpovídajícím úctě k tomuto místu. Není dovoleno: KOUŘIT, ODHAZOVAT ODPADKY, ZPŮSOBOVAT HLUK, VODIT PSY apod.

Odpadky a další předměty (uschlé květiny, věnce) musí být odkládány pouze do kontejneru u hřbitova. Nepotřebné stavební díly náhrobků (obložení, zákrytové desky, epotaf. desky) je povinen každý, kdo takovou úpravu provádí, si ze hřbitova odvézt na vlastní náklady. Tedy neukládat ke kontejnerům nebo vedle márnice. Trávu a starou výzdobu hrobů uložit do kompostéru umístěného nad kontejnery v levém horním rohu hřbitova."

 

Celý hřbitovní řád: Hřbitovní řád