Zawartość

Cennik wynajmu namiotów wielkoskalowych

Organizacje i spółki działające na terenie Bukowca: 

  • namiot 200 Kč/den

Obywatele z miejscem zamieszkania w Bukowcu: 

  • namiot 500 Kč/dzień
  • kaucja 1 000 Kč

Obywatele mieszkający mimo teren Bukowca:

  • namiot 1 000 Kč/dzień
  • kaucja 5 000 Kč
     

Namioty nawracają się wysuszone i czyste!