Zawartość

Regulamin używania areału wypoczynkowego przy bosiku

Bukowiec


I cennik wynajmu

Związki i spoółki działające w Bukowcu – 500,- Kč na dzień 

Inne osoby fizyczne lub prawne - 1.200,- Kč na dzień."

 

Cały regulamin tutaj: Provozní řád výletiště a ceník pronájmů