Bukowiec – znad krańca Republiki Czeskiej

KILKA SŁÓW O KSIĄŻCE


W pierwszą niedzielę adwentu 2013 r. po raz pierwszy przedstawiono publiczności książkę: „Bukovec – nejvýchodnější obec České republiky, Bukowiec – znad krańca Republiki Czeskiej“. Jest to pierwsza książka, która stara się pokazać życie w miejscu, gdzie słońce pokazuje się i znika jako pierwsze w RC.

Języki, w których książka jest napisana, są dwa, czeski i polski. Otwiera się naraz dla dwóch ważnych sąsiednich ziemi, żeby pokazać przeplatanie ich kultur od wieków po dziś, które rodziły się tu na pograniczu, też kultura słowacka i węgierska przenikała do kultury Goroli.

Co zapisane jest w tej księdze? Zaraz na początku czytelnik zapozna się z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, które rozpoczynają się założeniem ,,fojtství“ (wójtostwa) w 1353 r., przez ważne etaty historyczne aż do współczesności. Odcinek dedykowany ludziom i ich rodzinom, żyjącym w Bukowcu, też o ciężkim życiu we wsi pod górami, opisując historię górami wychowanych ludzi, z ich tradycjami, zwyczajami i kulturą. Książka opisuje też tutejszą gwarę, to co najbliższe tutejszym obywatelom, która zawiera jak bohemizmy tak polonizmy, germanismy a niektóre słowa wołoskie przejima. Rozdział opisujący lokalny krajobraz, uzupełnia naturalnie historie tutejszych Goroli w specyficznych kontekstach. Specialnie interesująca jest część obrazkowa książki, która pokazuje na fotografiach działalność człowieka, niepowtarzalność przyrody.

Stylistyka książki jest dziełem kilku autorów. Czytelnikowi przedstawia chronologicznie, tematycznie i współcześnie  niezwyczajną historię najbardziej na wschód wysuniętej wioski RC - Bukowca.

Josef Byrtus

Książkę można zakupić na urzędzie gminnym w Bukowcu. Cena – 400,- Kč.

 

Data włożenia: 10. 11. 2016 11:04
Data ostatniej aktualizacji: 10. 4. 2017 12:34
Autor: Správce Webu