Navigace

Obsah

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Historie

15. srpna 1938 byl posvěcen základní kámen filiálního kostela Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie v Bukovci a ihned poté byly zahájeny stavební práce. Na místě, kde dnes stojí památní obětem druhé světové války, stála vápenná pec. Dne 18. června 1939 byl svatostánek slavnostně vysvěcen. Do oltáře byly uloženy relikvie mučedníků sv. Klementa, papeže žijícího v 1. století , a sv. Placida z 6. století, sicilského mnicha. Ještě během stavby kostela, v roce 1938, obdržel výbor (Výbor pro stavbu kostela v Bukovci pod vedením ředitele polské školy Henryka Doffka) pro stavbu souhlas se založením hřbitova se hřbitovní kaplí. Dne 15. srpna 1939 se konalo vysvěcení hřbitova a věžních zvonů.V roce 1999 byla provedena přestavba kostela a z velké části ji zaplatili věřící z Bukovce a celé farnosti. Obyvatelé obce vykonali veškeré práce, tzn. rozšířili sakristii a kůr, provedla se výměna všech dveří kostela za nové dubové, kostel byl nově omítnut, kolem celého kostela byla položena nová zámková dlažba. Další významné investice si vyžádaly opravy kostela v roce 2008. Železná okna byla nahrazena dřevěnými dubovými, byla vyměněna akumulační kamna, provedena oprava elektrické instalace a pořízen nový nábytek do sakristie.O tři roky později byl tabernákl vyzdoben pozlacením. V roce 2013 byl obětní stůl vyměněn za mramorový.


Rozšířenou historii kostela naleznete v knize "Bukovec - nejvýchodnější obec České republiky" na str. 97.

Bohoslužby:

Neděle

7:30 v českém jazyce/ v polském jazyce

10:30 v českém jazyce/ v polském jazyce

 

Pondělí

18:00 v českém jazyce (v zimním období v 17:00)

Čtvrtek

18:00 v polském jazyce (v zimním období v 17:00)

Pátek

18:00 v polském jazyce 1. pátek v měsíci (v zimním období v 17:00)

Sobota

7:30 v českém jazyce 1. sobota v měsíci

Římskokatolická farnost Jablunkov: www.farnost-jablunkov.cz


Vytvořeno: 24. 7. 2016
Poslední aktualizace: 17. 1. 2022 13:31
Autor: