Navigace

Obsah

Územní plán

 

Obec Bukovec zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer (odkaz na aplikaci přes ikonu).

 

Mapy obceKaždý návštěvník si tak může jednoduchým způsobem:

  • vyhledat pozemek nebo budovu v KÚ Bukovec a konfrontovat s platným Územním plánem obce nebo Ortofotomapou
  • získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK

  • měřit vzdálenosti a obsah ploch

  • vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru.

 

K dispozici je přehledná nápověda (napoveda_OS-1). Pro správný běh aplikace postačí libovolný webový prohlížeč a aktuální verze zásuvného modulu Adobe Flash Player.

 

 

Textová část

 

Grafická část