Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

na stránce "PRO OBČANY" naleznete:
 

 • "Zprávy", kde jsou vkládány nejnovější příspěvky. Rubriku znáte z předešlých webových stránek, kde byla označena názvem "Informujeme",
   
 • Občasník obce Bukovec,
   
 • formuláře ke stažení (podnět na pořízení změny územního plánu, bezplatné zveřejnění kontaktních informací o Vaší firmě na současných stránkách atp.),
   
 • jak postupovat v případě neočekávaných událostí (poruchy veřejného osvětlení, pobíhající psi, pohřebnictví),
   
 • pronájem obecního majetku (stany, pivní sety, výletiště u obecního úřadu),
   
 • odpadové hospodářství (Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; třídění odpadů a kompostování),
   
 • Senior a Baby taxi včetně žádostí o poskytování služeb,
   
 • e-podatelnu, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.

 

26.05.2023

Oznámení

Od 1. 9. 2023 dochází ve školní jídelně ke změně stravného. Více viz níže.

Detail

23.05.2023

Mírový běh

Bližší informace o mírovém běhu viz níže.

Detail

22.05.2023

Oznámení

ČEZ Distribuce informuje o přerušení dodávky elektrické energie v obci dne 7. 6. 2023 od 7:30 do 17:30 v těchto lokalitách: čp. 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 162, 181, 185, 244, 245, 252, 255, 266, 284, 288, 316, 317, 318, 324, 325, 340, 346, 359, 381 a 400.

Detail

22.05.2023

Oznámení

ČEZ Distribuce oznámuje přerušení dodávky elektrické energie v obci dne 5. 6. 2023 od 7:30 do 15:00. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: č. p. 100, 101, 104, 105, 266, 316, 317

Detail

22.05.2023

Informace

Informace o případném výskytu sršně asijské. Více viz leták.

Detail