Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

na stránce "PRO OBČANY" naleznete:
 

 • "Zprávy", kde jsou vkládány nejnovější příspěvky. Rubriku znáte z předešlých webových stránek, kde byla označena názvem "Informujeme",
   
 • Občasník obce Bukovec,
   
 • formuláře ke stažení (podnět na pořízení změny územního plánu, bezplatné zveřejnění kontaktních informací o Vaší firmě na současných stránkách atp.),
   
 • jak postupovat v případě neočekávaných událostí (poruchy veřejného osvětlení, pobíhající psi, pohřebnictví),
   
 • pronájem obecního majetku (stany, pivní sety, výletiště u obecního úřadu),
   
 • odpadové hospodářství (Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; třídění odpadů a kompostování),
   
 • Senior a Baby taxi včetně žádostí o poskytování služeb,
   
 • e-podatelnu, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.

 

02.02.2023

Informace

Ve středu 8. 2. 2023 bude vstup do budvy Mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Bukovec 74, uzavřen. Důvodem jsou probíhající stavební práce na úpravě prostranství u školy. Děkujeme za trpělivost.

Detail

27.01.2023

Informace ke snížení částky za pronájem tělocvičny

Do doby odstranění poruchy na osvětlení v prostorách tělocvičny bude snížen pronájem o 50%, tzn. 100,-Kč / hodinu. Omlouváme se tímto za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení. Na odstranění poruchy se pracuje. Vedení obce Bukovec

Detail

26.01.2023

Informujeme

Materiály k prodloužení dočasné ochrany v české i ukrajinské verzi. Více viz níže.

Detail

23.01.2023

Informace finančního úřadu

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj informuje o rozšíření úředních hodin. Více informací viz níže.

Detail

17.01.2023

Informace

Česká pošta s.p. nově poskytuje na vybraných specializovaných přepážkách služby obchodního místa dodavatele energií ČEZ. Více informací viz plakát.

Detail