Obsah

Kompostování

Obec Bukovec kompostuje ve velkém…

„Kam s přebytky z vašich zahrádek?“

V naší obci jsou umístěny velké dřevěné kompostéry (5 100l), do kterých můžete vozit trávu a plevel z vašich zahrádek. Proto na vás, občany chceme apelovat, aby jste do těchto kompostéru dávali opravdu jen to co tam patří, a to: tráva, piliny, hobliny, listí, popřípadě i peří, nadrcené nebo nasekané větve ze stromů a keřů, dřevní štěpka, z domácnosti – zbytky ovoce, zeleniny, kávové a čajové sedliny, skořápky z vajec a ořechů

Nepatří zde: kosti, vnitřnosti, oleje, popel z uhlí, psí exkrementy, plasty, sklo, kamení

Samotná tráva se kompostuje špatně, je lepší jí míchat s dřevěnou štěpkou, listím, drcenými větvemi.

Kompostéry jsou umístěny:
 

  • v části obce "Kučery" u RD č. p. 9
  • u vodního toku pod Mateřškou školou s polským jazykem vyučovacím
  • na pozemku p. č. 1384/3, k. ú. Bukovec u Jablunkova, (za Křížovou, směr hraniční přechod)
  • na hřbitově
  • u RD č. p. 59, v blízkosti kříže "U Gazura"


Obecní pozemky slouží všem obyvatelům obce, nepleťte si je s prostory, kde můžete ukládat vše co se mi nelíbí u mě na zahradě nebo na mém pozemku. Udělejme si obec krásnější a respektujme jeden druhého.Občané, kteří se zapojili do ankety o kompostéry, je od října 2015 mají u svých domů a můžou s kompostováním začít. Zde je několik otázek a odpovědí k tomu, jak správně kompostovat:

Co je to kompostování? …přírodní, člověkem řízený proces, při kterém dochází k rozkladu biologických odpadů za přístupu vzduchu. Působením mikroorganismů a původních organismů tak vzniká organické hnojivo, čili kompost.

Jaké jsou výhody kompostování v kompostérech? …hlavní výhodou kompostování v plastových kompostérech je to, že dokážeme jednodušším způsobem cíleně korigovat rozklad kompostovaného materiálu. To znamená, že jeho použitím minimalizujeme vliv vnějšího prostředí, jako jsou povětrnostní podmínky, ale také střídání dne a noci, na rozkladný proces

Jak a kde umístit kompostér? …můžeme jej umístit na jakémkoliv místě zahrady. Doporučujeme však zohlednit některé zásady a pravidla, která jsou léty ověřená v praxi.

…Kompostér umístíme tak , aby:

• byl na našem pozemku nebo abychom k  jeho umístění měli souhlas vlastníka pozemku
• nebyl v blízkosti zdroje pitné vody ani v zaplavované oblasti
• byl zajištěn kontakt se zemí
• donášková vzdálenost nebyla velká
• byl kolem zásobníku dostatečný prostor pro manipulaci s nářadím
• byl přístupný i za deštivého počasí
• nebyl vystaven přímému slunci (ideálně v polostínu pod stromem)
• aby nepřekážel sousedům

Jak postupovat při kompostování – co se dá a nedá kompostovat? Vhodné suroviny: Biologický odpad z domácnosti, zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny, tráva, listí, seno, sláma, plevel, hnůj, trus, kaly, siláž, výlisky z hroznů a ovoce, piliny, hobliny, dřevní štěpka, káva, čaj, rozdrcené skořápky vajec, papírové ubrousky, posklizňové zbytky z pěstování, rozdrcené kukuřičné stonky.
Nevhodné suroviny: Velké množství vařené stravy, zbytky masa a výrobky z něj, ryby a výrobky z nich, mléko a mléčné vý- robky, nerozložitelný materiál (např. sklo, plasty, kovy, textil), piliny a zbytky z dřevotřísky, barevně potištěný papír, uhynulá zvířata, chemicky ošetřené zbytky

Za jak dlouho je kompost hotový? …rychlost výroby kompostu je závislá na dodržování základních podmínek kompostování. V praxi je podle návodu (viz. příručka kompostování v domácích kompostérech) možné vyrobit kompost v rozmezí od 3 měsíců do 1 roku od založení kompostu.

Jak to poznáme? …vyzrálý kompost je hnědé až tmavě hnědé barvy, drobtovité struktury, nezapáchá, ale voní jako lesní půda

Kdy a kde se kompost používá? …syrový kompost aplikujeme na půdu na podzim. Vyzrálý kompost můžeme aplikovat kdykoliv a k jakýmkoliv rostlinám (ne v zimě). Při výsadbě do květináčů a výsevu používáme kompost smíchaný se zeminou v poměru 1:1.

Více informací naleznete v příručce „Kompostování v domácích kompostérech“, kterou jste obdrželi společně se smlouvou při převzetí kompostéru. Nezbývá než popřát „kompostování zdar“!


Vytvořeno: 26. 10. 2016
Poslední aktualizace: 21. 1. 2022 11:43
Autor: Správce Webu