Navigace

Obsah

Provozní řád výletiště u obecního úřadu a ceník pronájmů

Provozní řád výletiště u obecního úřadu a ceník pronájmů

Čl. 3:

"Areál výletiště u obecního úřadu slouží zejména k pořádání společenských, kulturních, zájmových i rodinných setkání a podobných aktivit, přičemž přednostně tento areál mohou využívat ke svým akcím právnické osoby zřízené nebo založené Obcí Bukovec, včetně společnosti Technické služby Bukovec, s.r.o., jakož i neziskové organizace se sídlem v Bukovci nebo neziskové organizace, které působí na území obce (například Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota BESKYD Bukovec, PZKO, SRPŠ, Macierz Szkolna, Myslivecké sdružení, Český svaz včelařů, Klub důchodců a podobně). S ohledem na veřejně-prospěšnou činnost, které se tyto subjekty věnují, si mohou areál výletiště u obecního úřadu pronajmout 2x ročně, a to za snížené nájemné ve výši 500,- Kč na den. 

Ostatní fyzické a právnické osoby hradí nájemné ve výši 1.200,- Kč na den."

 

Kompletní řád naleznete zde: Provozní řád výletiště a ceník pronájmů