Obsah

Přírodní rezervace

Bukovec-Olecky


Přírodní rezervace se nachází asi 100 m od nejvýchodnějšího bodu ČR, ke kterému vede naučná stezka, která obsahuje 7 zastavení v podobě informačních tabulí včetně tabule s názvem Přírodní rezervace Bukovec Olecky.

Hlavním předmětem ochrany je ochrana řady vzácných a ohrožených druhů rostlin vázaných na biotop podmáčené rašelinné louky a přilehlého lesa.

V lučních společenstvech se vyskytuje třeslice prostřední (Briza media), len počistivý (Linum catharticum), vítod obecný (Polygala vulgarit), kokrhel menší (Rhinanthus minor), violka psí (Viola canina). Velmi cenná je malá populace kriticky ohroženého starčku horského (Senecio subalpinus).

V nejpodmáčenějších částech luk se vyskytuje suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), vemeník dvoulistý (Platanthera biofolia), hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), dětel kaštanový (Chrysaspis spadicea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Průzkumy zaznamenaly také některé zajímavé mechorosty – baňatku Mildeovu (Brachythecium mildeanum), trsenku kopinatou (Jungermania leiantha) a kostrbatec větevnatý (Rhytidiadelphus subpinnatus).

GPS pozice
N 49° 33.391′, E 18° 50.118′


Vytvořeno: 26. 10. 2016
Poslední aktualizace: 27. 7. 2017 08:51
Autor: Správce Webu