Navigace

Obsah

Právní předpisy obce

Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukovec Staženo: 164x

Nařízení č. 1/2013, kterým se zrušuje Nařízení č. 1/2005, které upravuje užívání, popřípadě zákaz užívání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování Staženo: 119x

Vyhláška č. 1/2007 Staženo: 153x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Staženo: 133x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Staženo: 133x

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a peticí Staženo: 165x

Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 1/2016, o nočním klidu Staženo: 163x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místních poplatcích Staženo: 165x

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku z ubytovací kapacity Staženo: 138x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Staženo: 132x

Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bukovec a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Staženo: 63x

Obedně závazná vyhláška obce Bukovec č. 4/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 65x

Stránka

  • 1