Navigace

Obsah

          Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných událostí 

spolupráce

Jedná se o společný česko-polský projekt v rámci přeshraniční spolupráce, kde město Jablunkov je vedoucím partnerem projektu a obec Bukovec a Istebna jsou partnery projektu. Název projektu: Posílení přeshraniční akceschopnosti a zvyšování kompatibility v řešení mimořádných událostí, registrační číslo CZ.11.1.23/0.0/0.0/016_023/0000906. Projekt je spolufinacován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg III V-A Česká republika - Polsko. Obec Bukovec obdrží finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 66.591,55 EUR, ze státního rozpočtu ČR 3.917,15 EUR, při splnění podmínek rozhodnutí.

Hlavním cílem projektu je zlepšení přeshraniční připravenosti a akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů k provádění činností při řešení mimořádných událostí. 

Realizace projektu má být ukončena nejpozději do 31. 12. 2018

 

 

 

http://www.jablunkov.cz/mesto/projekty/posileni-preshranicni-akceschopnosti-a-zvysovani-kompatibility-v-reseni-mimoradnych-udalosti/


Projekt