Ochotnicza Straż Pożarna

JPO III

 

Prezes: Václav Cieslar
Kontakt: 702 293 442
Facebook:  Hasiči Bukovec


Bezpośrednim impulsem założenia Straży pożarnej w Bukowcu były liczne pożary. Architektura drewianna była przyczyną licznych pożarów i tego, że szybko przenosiły się z jednego budynku na drugi. Początki strażaków w Bukowcu sięgają do roku 1887, kiedy gmina zakupiła 2 strzykawki przenośne i jedną statywną. W następującym roku została założona policja strażacka. Dowódcą został Rudolf Lehman, jego zastępcą był Adam Ćmiel, funkcję mistrza pożarnego wykonywali: Paweł Wacławek, Adam Heczko i Adam Bielesz, nadzorcami pożarnymi byli Paweł Puczok, Adam Zogata, Paweł Klus i Jan Bielesz. Policja pożarna działała w Bukowcu do rozpoczęcia I. Wojny św.

Nowa jednostka pożarna powstała w Bukowcu 30. lipca 1921 r. inspirowana modelem straży pożarnej w Piosku. Założenie Ochotniczej Straży Pożarnej, która stała się członkiem polskiego stowarzyszenia strażaków w Czechosłowacji. Naczelnikiem 26 bukowieckich strażaków został wybrany Józef Kluz, jego zastępcą Paweł Raszka, sekretarz generalny był Józef Franek, skarbnikiem został Rudolf Wojkowski. Sprzęt strażacki, który odziedziczyli po Policji pożarnej był już zastarzały. 17. czerwca 1923 było uroczyście wyświęcono nową strzykawkę konną, zakupioną za 18 000 Kč u firmy Smékal. Dużym wydarzeniem stało się otwarcie nowej remizy strażackiej 12. lipiec 1931. Budowa remizy była realizowana pod kierownictwem Rudolfa Wojkowskiego, trwała 6 tygodni. W Bukowcu 7 sierpnia 1932 odbyło się nawet ćwiczenie powiatowych pożarnych straży ochotniczych. Za wojny działał związek pod nazwą „Freiwillige Feuerwehr“. Według zapisu w kronice byli członkowie zmuszani do wykonywania służby strażackiej, głównie panowie starsi i słabi. Pod koniec wojny w 1945 r.  powstał w Bukowcu związek Czechosłowackich strażaków ochotniczych. W latach 50., po reorganizacji Czechosłowackiego Związku strażaków była ochrona przeciwpożarowa w ramach którego powstały Zespoły pożarne. Innym ważnym zadaniem tym razem było odnowienie i modernizacja sprzętu pożarnego. Na początku roku 1951 Otrzymali strażacy w Bukowcu nową przenośną strzykawkę PS 6, s którą pożary gasiły się bardzo szybciej. W 1961 roku otrzymali strażacy nowy samochód ciężarowy T 805 dla transportu osob, także zyskali strzykawkę motorową PS 8. Oprócz likwidacji ognia ich czynność spoczywała w uczęszczaniu w konkursach pożarnych, prewencji przeciwpożarnej we wsi i w nabieraniu nowych członków. W 1977 r. było w Bukowcu 75 strażaków. Istniał tutaj też związek młodych strażaków, liczący 10 chłopców i 9 dziewczyn. W latach 1960 – 1982 został strażakiem naczelnym Paweł Sikora (čp. 100) i dowódcą B. Bojko (čp. 23). W 1982 r. został wybrany nowy naczelnik Tadeusz Czudek (čp. 222) i funkcję dowódcy wykonywał Czesław Bielesz. 17. czerwca 1981 się na nowym boisku TJ Beskyd odbyła uroczystość ku 60. rocznicy założenia straży ochotniczej w Bukowcu. Zaproszono 9 jednostek straży ochotniczej z okolnych wsi, które pokazały swoje umiejętności. Historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu we swoim przemówieniu przypomniał Karel Zogata. Nowemu zarządu udało się odzyskać nowy samochód strażacki. W latach 80. działania strażaków obnosiły kontrole prewencyjne we wsi i uczęszczanie na konkursach strażackich, w których często odnosili sukces. Bardzo popularne były i są bale strażackie.

Strażacy uczestniczyli w różnego rodzaju brygadach i pracach publicznych. Pomagali również przy powodziach i innych katastrofach w Bukowcu. Zasługą ich kontrol przeciwpożarnych prewenyjnych w Bukowcu rzadko pojawiały się pożary.

Po 1989 roku strażacy w Bukowcu zapoczęli nowy etap swej historii. Ich jednostka zwana Ochotniczą Strażą pożarną została wyposażona nowocześniejszym sprzętem pożarnym i jest jednym z najpopularniejszych związków we wsi."

Źródło: książka Bukowiec – Znad krańca

Data włożenia: 26. 10. 2016 10:32
Data ostatniej aktualizacji: 22. 5. 2024 9:28
Autor: Správce Webu