Občan

Vážení spoluobčané,
na stránce "PRO OBČANY" naleznete:

  • "Zprávy", kde jsou vkládány nejnovější příspěvky. Rubriku znáte z předešlých webových stránek, kde byla označena názvem "Informujeme",
  • Občasník obce Bukovec,
  • formuláře ke stažení (podnět na pořízení změny územního plánu, bezplatné zveřejnění kontaktních informací o Vaší firmě na současných stránkách atp.),
  • jak postupovat v případě neočekávaných událostí (poruchy veřejného osvětlení, pobíhající psi, pohřebnictví),
  • pronájem obecního majetku (stany, pivní sety, výletiště u obecního úřadu),
  • odpadové hospodářství (Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; třídění odpadů a kompostování),
  • Senior a Baby taxi včetně žádostí o poskytování služeb,
  • e-podatelnu, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu.