Harmonogram svozů pytlů na plasty

Od 5. 4. 2024 do měsíce listopadu bude opět probíhat svoz pytlů žluté barvy určených na tříděný odpad – plast, pytle je nutno umístit k nádobě na komunální odpad (popelnici).

Svoz bude zajišťován zaměstnanci technického úseku.

Tento svoz bude probíhat 1 x za 14 dní v sudý týden v pátek, a to v těchto termínech:

5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10. , 18. 10. , 1. 11., 15. 11. 2024

Pro část obce Půlgruň, Bařiny a Markov probíhá svoz pytlů žluté barvy určených na tříděný odpad – plast celoročně vždy    1. středu v měsíci. Pytle je nutno umístit ke kontejneru na směsný komunální odpad (1100 l) v části obce Půlgruň.