Třídění odpadu

Nevíte jak správně třídit? Rozdělení kontejnerů a odpadu, který do nich patří, naleznete na www.jaktridit.cz. Stále je ještě možno vhazovat do kontejneru žluté barvy i kovové obaly, např. konzervy, plechovky aj.

Umístění sběrných nádob na tříděný odpad
 

Umístění sběrných nádob na tříděný odpad
Místo    Typ nádoby
U školy (české)

nádoba na jedlý olej a tuk z domácnosti
kontejner na plasty                               kontejner na sklo                                  kontejner na papír

Pod lipou kontejner na plasty                               kontejner na sklo
Suš kontejner na plasty                              kontejner na sklo
Kempaland kontejner na plasty                              kontejner na sklo                                  kontejner na papír
U Niedoby kontejner na plasty                               kontejner na sklo                                  kontejner na papír
U obchodu Bieleszových kontejner na plasty                            kontejner na sklo                              kontejner na papír
U budovy obecního úřadu kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu  kontejner na plasty                            kontejner na sklo                              kontejner na papír
V budově obecního úřadu e-box na elektrozařízení
U mateřské školy (polská) kontejner na plasty                               kontejner na sklo                              kontejner na papír

Připomínáme, že domácnosti mají možnost si zdarma vyzvednout na obecním úřadě pytle na:

  • plastový odpad, které po naplnění umístěte ke kontejnerům na plastový odpad, 
  • černé pytle, které po naplnění umístěte ke svým popelnicím.

Obsah kontejnerů na tříděný odpad je dále zapracováván na třídící lince v Jablunkově. Žádámem občany o opravdu důsledné třídění odpadu, jelikož obec za tříděný odpad dostává ročně příspěvek, který se dále promítá do poplatku za odpady pro Vás. Takže čím důsledněji budete odpad třídit, tím větší příspěvek obec dostane a tím menší poplatek za odpady budete platit.

Kontejner na elektroodpad je umístěn v budově obecního úřadu v přízemí. Je složen ze dvou částí: do horní části vhazujte pouze použité baterie, do spodní části vyřazená drobná elektrozařízení, např.: telefony a příslušenství, hračky, herní konzole, přehrávače, rekordéry, ovladače, počítačová příslušenství, nabíječky, adaptéry, kancelářská technika, fotoaparáty, videokamery.

Kontejnery na sběr oděvů, obuvi a textilu a hraček jsou přistaveny v místě mezi obecním úřadem a obchodem společnosti Hruška. Čisté textilie a věci vhazujte v uzavřených igelitových pytlích.

Odpadkové koše na psí exkrementy
koš na psí exkrementyJak jste si už určitě mohli všimnout, na in-line stezce se objevily (prozatím dva) odpadkové koše (včetně sáčků) sloužící k úklidu po vašich psech. Myslete prosím na to, že se v těchto místech pohybuje více dětí. Sice to zde nebylo zvykem, ale je pomalu načase to zavést i u nás. Dodržujme tedy základní povinnost uklidit si za svým psím přítelem hromádku sám. Tuto vaši činnost jistě ocení všichni, kteří se po stezce pohybují. Stezka a parčík nejsou určeny k venčení psů.

Děkujeme za pochopení