Baby taxi

Informace pro uživatele

Uživatelem služby „Baby taxi“ je každý občan s trvalým pobytem na území Obce Bukovec, který nedosáhl věku 7 let (dítě), a to vždy pouze za doprovodu jedné zletilé osoby.

Služba je zajišťována:

 • Každý pracovní den v čase od 07:00 - 15:00 hodin (v případě akutních situací po dohodě i mimo uvedenou dobu).
 • Pro přepravu uživatelů z dopravně dostupného místa jejich trvalého bydliště, které se nachází v katastrálním území Obce Bukovec, na níže uvedená stanoviště a případně z níže uvedených stanovišť zpět do dopravně dostupného místa jejich trvalého bydliště v katastrálním území Obce Bukovec, dle individuálních potřeb uživatelů.
 • Na předem určená stanoviště:
Stanoviště Baby Taxi
 • Poliklinika Jablunkov (obě budovy)
 • Zdravotní středisko Návsí
 • Mariánské náměstí Jablunkov
 • lékárna Návsí
 • Městský úřad Jablunkov
 • Nemocnice Sosna
 • Sanatorium Jablunkov (rentgen)
 • Nemocnice Podlesí
 • lékárny Jablunkov
 • území obce Bukovec

Měsíčně je možno využít maximálně 10 jízd v jednom směru.

V případě, že uživatel bude potřebovat výlučně ze zdravotních důvodů (např. pravidelná rehabilitace, převazy, infuze apod.) navýšit počet jízd měsíčně – tj. bude požadovat více než 10 jízd v jednom směru, požádá předem (tj. před vyčerpáním základního limitu jízd) o udělení výjimky pracovníka Obecního úřadu Bukovec (OÚ), kterému předloží zdravotní potvrzení o prováděných lékařských ošetřeních. Příslušný pracovník OÚ je oprávněn vyhodnotit aktuální situaci uživatele a výjimku povolit, přičemž maximální celkový počet všech takto udělených výjimek pro všechny uživatele služeb bude měsíčně 20 jízd navíc (v jednom směru). Z tohoto celkového dodatečného limitu bude pověřený pracovník OÚ dle potřeby uživatelům přidělovat jednotlivé „dodatkové“ jízdy poskytované a hrazené v rámci sjednaných služeb.

Výše úhrady přepravované osoby za 1 jízdu v jednom směru:

Výše úhrady přepravované osoby za 1 jízdu v jednom směru:
Bukovec - Bukovec 50 Kč Bukovec - Nemocnice Třinec 150 Kč
Bukovec - Jablunkov 50 Kč Bukovec – Nemocnice Podlesí 175 Kč
Bukovec - Návsí 60 Kč    

 

 

 

 

 

 

Obec Bukovec se bude podílet na úhradě nákladů ve výši 50 % z ceny jízdy, tj. stejnou částkou jakou uhradí přepravovaná osoba. (Např.: za 1 jízdu ve směru Bukovec-Jablunkov zaplatí občan 50 Kč, Obec Bukovec také 50 Kč, celková výše jízdy v jednom směru činí tedy 100 Kč)
 

 • Doprovod dítěte má jízdu zdarma a neuvádí poskytovateli žádné své identifikační údaje. Využití služby potvrdí pouze svým podpisem na evidenčním listě jízd.
   

Co musím udělat, abych mohl službu využívat?

 • podat si Žádost o poskytování služby BABY TAXI na OÚ Bukovec (žádost si můžete stáhnout zde: Žádost o poskytování služby BABY TAXI Bukovec Typ: PDF dokument, Velikost: 313.03 kB, nebo vyzvednout na obecním úřadě v Bukovci),
 • předložit rodný list dítěte
 • předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P (pokud je dítě držitelem)

Po podání žádosti obdržíte průkaz Baby taxi, kterým se budete prokazovat při každé jízdě!
!!! Bez předložení průkazu taxikáři nelze službu využívat!!!

Poskytovatel služby:

Taxislužba Jablunkov s.r.o., Lukáš Bojko, tel.č.: 608 620 590
Pro objednání taxi služby volejte nejdříve 1 pracovní den před požadovaným dnem využití služby nebo v daný den využití služby.

V případě jakýkoliv dotazů volejte na tel. č. 724 850 122, Zdeňka Sikorová, referent.