Historie

 • 31. května 1353 – založení Bukovce knížetem Kazimírem. Osada měla zpočátku sloužit jako hospodářské zázemí pro zdejší strážnici. Jejím úkolem bylo střežit jihovýchodní hranici těšínského knížectví;
 • 1577 – v té době žilo v obci 14 rodin, které žily hlavně z obdělávání půdy a chovu dobytka.
 • 1616 – Fojtem byl Janek Jursa . Po něm nejčastěji fojtovali Bieleszowie a Ćmielowie. Fojtem byl i majitel většiny pozemků v obci – Pilch;
 • 1647 – bylo registrováno 20 rodin. Vzhledem k tomu, že původní osadníci zakládali velmi početné rodiny, počet obyvatel vzrostl brzy na 100;
 • 1667 – bukovecké fojtství se dělilo mezi Jana Bielesza, Zonia a Chraścinu. Dělilo se 4 koně, 23 kusů skotu, 91 ovcí v obci a 163 ovcí pasených na salaši na Girové;
 • 1792 – byla založena parafiální škola. Dříve kovář Sikora učil děti ve své kovárně. Děti se učily psát kovanými hřebíky na kamenech;
 • 1830 – rodinou Hermanů byla zřízena první hospoda v obci;
 • 1855 – kníže Albrecht z Těšína nechal postavit novou školní budovu;
 • 1921 – byl založen Sbor dobrovolných hasičů;
 • 1924 – byla zřízena česká škola;
 • 9.7.1932 – byla otevřena turistická chata na Girove;
 • 1937 – byla postavena nová budova české školy;
 • 25.6.1939 – byl vysvěcen nový kostel;
 • 1948 – v Bukovci byla zavedena elektřina;
 • 1960 – Bukovec byl přeřazen z okresu Český Těšín do uměle vzniklého okresu Frýdek-Místek;
 • 1970 – 1980 – neslavná doba kolektivizace v Bukovci;
 • 1975 – Bukovec začleněn do Jablunkova a nazván Jablunkov V – Bukovec;
 • 13.12.1981 – „dočasné“ uzavření hraničního přechodu Bukovec – Jasnowice;
 • 1.7.1990 – osamostatnění Bukovce;
 • 30.8.1992 – otevření zrekonstruované budovy polské základní školy;
 • 1994 – znovuotevření hraničního přechodu Bukovec – Jasnowice v omezeném režimu;
 • 2003 – referendum o vstupu do EU. V Bukovci se účastnilo 42% voličů a pro vstup bylo 81%;
 • 2004 – postavená nová sportovní hala (tělocvična) u české školy;
 • 2005 – zrekonstruována budova polské mateřské školky;
 • 2005 – rekonstrukce hlavní komunikace přes střed obce;
 • 2005 – zakoupen obecní traktor Zetor Proxima 8441 pro zimní údržbu komunikací;
 • 20.12.2005 – nečekaně zemřel úřadující starosta obce Josef Ćmiel;
 • 2006 – velká rekonstrukce místních komunikací;
 • 2006 – postavena sjezdovka s lyžařským vlekem včetně technické budovy a parkoviště;
 • 2007 – rekonstrukce budovy obecního úřadu;
 • 30. 4. 2007 – první stavění máje na Kympě;
 • 1.9.2007 – Den obce - slavnostní otevření nového výletiště se zastřešeným pódiem a přístavby OÚ;
 • 30. 9. 2007 – 1. ročník „PEKOČ CUP BUKOVEC 2007“ nebo-li sraz traktorů domácí výroby;
 • 2007 – zřízeno zasněžování sjezdovky včetně přívodu vody z Olzy;
 • 5. 12. 2007 – Mikulášská nadílka poprvé na pódiu u OÚ;
 • 20.12.2007 – vstup do schengenského prostoru, likvidace kontrol na hranici v Bukovci;
 • 22.12.2007 – slavnostní ukončení činnosti hraničního přechodu Bukovec – Jasnowice;
 • 22.12.2007 – slavnostní zahájení provozu lyžařského areálu Kempaland;
 • 11. 1. 2008 – Bukovec se stal partnerem projektu Šance – Valy;
 • 10. 4. 2008 – Naší obec navštívil expředseda ČSSD Jiří Paroubek;
 • 2. 8. 2008 – 1. ročník přeboru v ručním košení na nejvýchodnějším bodu ČR;
 • 26. 11. 2008 – založen Klub důchodců v Bukovci;
 • 22. 5. 2009 – přijel náměstek hejtmana moravskoslezského kraje Miroslav Novák;
 • 29. 8. 2009 – otevření nové stezky Nordic Walking;
 • 31. 3. 2010 – naší obec navštívil Ing. Milan Urban, tehdejší místopředseda ČSSD;
 • 1. 5. 2010 – pronajatí Ski baru obchodu ANROBI SHOP v zastoupení Romana Bielesze;
 • 26. 6. 2010 – ojedinělá akce v Kempalandu „Mezinárodní mistrovství v rogaeningu“;
 • 19. 5. 2010  – v lokalitě Gírová došlo k sesuvu půdy;
 • 2010 – obec získala dotace Moravskoslezského kraje na opravu komunikace cyklotrasy Bukovec – Hrčava;
 • 2010 – obec získala dotace na rekonstrukci OÚ z Regionální rady Ostrava (program Regionální operační program Moravskoslezsko);
 • červen 2010 – dar TV Nova obci Bukovec, z důvodu povodní a sesuvu na Gírové;
 • 8. 1. 2011 – do Bukovce zavítal biskup Mons. František Václav Lobkowicz na 60. narozeniny otce Mgr. Adama Ruckého;
 • únor 2011 – zahájení provozu nové 200m sjezdovky a Snowparku;
 • 7. 5. 2011 – Slavnostní vysvěcení praporu k 90. výročí založení SHD Bukovec;
 • 15. 5. 2011 – obec Bukovec zorganizovala zábavné vystoupení známého baviče „Andera z Košic“ v PZKO Bukovec;
 • květen 2011 – návštěva Tomáše Graumanna v Bukovci (zachráněn Nicholasem Wintonem);
 • 4. 6. 2011 – zasáhla obec Bukovec blesková povodeň – přívalové deště v Bukovci zatopily mnohé budovy a komunikace obce;
 • 18. 6. 2011 – ve spolupráci s klubem turistů se v areálu obecního úřadu konalo Mezinárodní setkání turistů v rámci celoevropské akce Eurorando 2011;
 • 19. 9. 2011 – Pekoč Cup aneb sraz traktorů domácí výroby – moderoval Ruda z Ostravy;
 • 19. 12. 2011 – zahájení činnosti lyžařské školičky Malina ski school v Kempalandu;
 • prosinec 2011 – Technické služby Bukovec, s.r.o. získaly dotaci z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti  Moravskoslezsko na projekt „Vybavení dětské lyžařské školky“;
 • 21. 4. 2012 – „Den Země v Goralii“ do projektu se zapojily všechny děti z obou místních škol;
 • 12. 5. 2012 – proběhl 1. roční soutěže Železný Hasič Bukovec;
 • červenec – srpen 2012 – celková výměna oken v Základní škole s polským jazykem vyučovacím a realizace I. etapy výměny oken v Základní  a Mateřské škole;
 • červenec – říjen 2012 – výstavba části Naučné in-line fitness stezky;
 • srpen 2012 – obec má v katastru studánku, která se nachází kousek od cesty vedoucí k chatě Gírová;
 • září 2012 – oslavy 80. výročí chaty na Gírové;
 • září 2012 – pronájmem areálu Kempaland včetně letního provozu společnosti Laderix, a.s. s vizí dalšího investování a rozvoje;
 • 2012 – výstavba odvodňovacího příkopu v lokalitě u bývalého JZD v rámci projektu „Terénní úpravy se změnou odtokových poměrů v lokalitě u areálu bývalého JZD“;
 • 25. srpna 2012 – u příležitosti akce Den obce Bukovec aneb „Plackový festival“ byla v budově obecního úřadu posvěcena pamětní deska se jmény bývalých starostů Petra Jalowiczora a Josefa Čmiela, kteří se zasloužili o mimořádný rozvoj obce;
 • 27.10 – 1.11.2012 – výstava na téma „4 roční období“ organizována Klubem seniorů;
 • leden 2013 – obec Bukovec obsadila druhé místo v soutěži „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2012“;
 • březen –  říjen 2013  realizace sanace objektu ZŠ Bukovec;
 • březen 2013 – schválení nového loga obce k příležitosti 660. výročí jejího založení;

 • květen 2013 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Cestujeme po Evropě“ realizovaný v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013;

 • 2013 – výstavba nadzemního elektrického vedení vysokého napětí společností ČEZ, Distribuce, a. s. v části obce zvané Zarymbczok;
 • červenec – srpen 2013 – realizace 2. etapy výměny oken v Základní škole a Mateřské škole Bukovec, rekonstrukce sociálního zařízení – koupelny v Mateřské škole;
 •  31.8.2013 – obec slavila výročí 660 let od svého založení v rámci akce Den obce aneb „Plackový festival“,  proběhla také výstava fotografií s názvem „Bukovec v proměnách času“;
 • 2013 – zmapování současného stavu zásobování pitnou vodou a vytipování nejvhodnějších míst pro situování vrtů – zpracovány studie s názvy „Bukovec – Hydrogeologický průzkum v lokalitě u rezervoáru“ a „Bukovec – Kempa“;
 • srpen 2013 – umístění kontejneru na sběr oděvů, obuvi, textilu a hraček vedle obecního úřadu;
 • listopad 2013 – vydání knihy o Bukovci s názvem „Bukovec – nejvýchodnější obec ČR“