Klub seniorů

  • Předsedkyně: Terezie Jochymková
  • Kontakt: 608 612 061

"Klub seniorů byl slavnostně založen dne 26. listopadu 2008 za přítomnosti tehdejšího starosty Petra Jalowiczora. Zpočátku měl klub 13 členek, které zvolily předsedkyní Teresu Jochymkovou a pokladní Helenu Dudovou. Rozhodly se, že se budou scházet každé úterý v 9 hodin dopoledne. Odpoledne se seniorky většinou věnují vnoučatům.

Jejich schůzky měly rozmanitý program. Před Vánocemi pravidelně pořádaly tzv. „wilijówki“. Často se  scházely na různých přednáškách. Jedna z prvních se nazývala „Prevence proti podvodníkům“ a přednášejícím byl příslušník Policie ČR. V únoru 2010 si členky klubu vyslechly přednášku bylináře Twardka na téma Alternativní medicína. Velký úspěch měla i přednáška Józefa Byrtuse „Izrael – lidé a Svatá země“, která se konala v dubnu 2011. V březnu 2012 členky klubu vyslechly přednášku „Grafologie, objasnění rukopisu“.

Další aktivitou klubu bylo organizování společných zájezdů. V květnu 2009 zamířily seniorky do Pisarzowic podívat se na výstavu květin a okrasných rostlin, v září si prohlédly muzeum v Kawulokově domě v Jistebné. V červnu 2011 navštívily folklorní festival ve Strážnici, v září se konal zájezd do Rajecké Lesné, kde obdivovaly mechanismus dřevěného betléma a dřevěný kostel z 12. století v Kremnických Baních. V červenci 2013 seniorky navštívily slovenskou Vrátnou  dolinu.

Členky klubu se také scházely na různých kulturních akcích, jako např. při vystoupení souboru Jackové, které se konalo v dubnu 2009. Prodávaly také vstupenky na představení „Květy paní operety“. U příležitosti 200. výročí polské školy v Bukovci se zúčastnily představení žáků této školy „Śnieżka“ (Sněhurka). V březnu 2013 se potěšily vystoupením dětí české školy „Přednášíme básničky pro naše babičky“.

Pro občany Bukovce uspořádaly členky klubu ve dnech 28.10 – 2.11.2010 v místní hasičské zbrojnici výstavu ručních prací. Ve stejném období následujícího roku uspořádaly výstavu „Vánoce dříve a dnes“. V červnu 2011 se seniorky postaraly o bohaté občerstvení v rámci akce „Slévání vod z Evropské unie“ na Trojmezí v Hrčavě. V lednu 2012 obohatily obecní akci „Zabijačka“ o nabídku domácích koláčů a zabijačkových specialit. Koncem října 2012 zorganizovaly výstavu  „Čtyři roční období“. Během každé výstavy prodávaly čaj, kávu, zákusky a jiné sladkosti. V dubnu 2013 se členky klubu zúčastnily akce „Den země v Goraliji“, při níž uklízely odpadky a čistily příkopy u cest. V květnu téhož roku klub ve spolupráci s obecním úřadem pozval do Bukovce  u příležitosti Dne matek divadelní soubor Kolovrat, který uvedl hru „Podhorský penzion“. Při té příležitosti se seniorky rovněž postaraly o „sladký bufet“. V červenci 2013 v rámci upevnění dobrých sousedských vztahů na vesnici uspořádaly členky klubu Sousedskou zábavu, která se setkala s kladným ohlasem.

Činnost Klubu seniorů je Obecním úřadem v Bukovci velmi kladně hodnocena, současná  starostka Monika Czepczorová se s členkami klubu pravidelně schází.

Klub má nyní 25 členek, mezi nimiž jsou zkušené kuchařky, cukrářky, krajkářky, švadleny a další specialistky na ruční práce, květinářky i zahradnice, což umožňuje i nadále pořádat akce obohacující kulturní a společenský život v Bukovci."

Klubů seniorů v naší obci říkáme s oblibou také "Klub věčně mladých". Klub je důležitou součástí naší obce a přispívá k důstojnému stáří svých členů. Jeho hlavním cílem je poskytnout prostor pro setkávání, sdílení zájmů a aktivit i pohody mezi seniory. Klub seniorů aktivně pořádá různé aktivity, jako jsou výlety, přednášky a setkávání. Další důležitou funkcí klubu je poskytování podpory a poradenství ve zdravotních a sociálních otázkách, kterým mohou čelit naši důchodci. Klub seniorů spolupracuje s obcí na výborné úrovni.

Zdroj: kniha Bukovec - nejvýchodnější obec České republiky