Myslivecký spolek Bukovec – Šance

  • Předseda: Josef Sikora
  • Kontakt: 608 380 625
  • Webové stránky: msbukovec.cz


Lesy nacházející se v katastru Bukovce patřily v době rakouské monarchie Těšínské komoře, která k jejich správě dosazovala své úředníky a hajné. Velice známým hajným z období konce monarchie a počátku samostatné republiky byl Paweł Kulig, který v hájence „Na Łyngu“ působil v letech 1899 – 1934.
 

Podle dochovaných neúplných záznamů z let 1947 – 1962 v Bukovci působila skupina myslivců pod vedením Jana Motyky z hostince „Pod Lípou“. Po roce 1962 se bukovečtí myslivci stali členy mysliveckého sdružení v Jablunkově, stejně jako ostatní myslivci ze Stožku a Gírové. Sídlem myslivců sdružení Stožek se stala od roku 1975 adaptovaná budova bývalé polské školy v osadě Bystre a později si myslivci postavili vlastní hájenku v Písku, dnes je budova přestavěna na katolický kostel. Provozování myslivosti v dnešní podobě funguje od roku 1992.
 

V současnosti (rok 2016) na katastru obce působí 4 myslivecké spolky:

  • MS Bukovec-Šance, který vznikl z bývalého MS Gírová a částečně z bývalého MS Stožek
  • MS Písek-Potůčky, který vznikl z bývalého MS Stožek (lokalita Fiktusy, Bagna, Łyng, Hrádek, Nowiny)
  • MS Gírová (honitba LČR – lokalita Gírová, Markov a Bařiny)
  • MS Stožek-Les (honitba LČR – lokalita Bystre)

Kdysi se v bukoveckých i okolních lesích vyskytoval dostatek lovné zvěře. Dne 5. března 1914 hajný František Jeż ulovil v lese mezi Bukovcem a Hrčavou posledního vlka v  Beskydech. Dne 13. března 1972 se na katastru Bukovce objevil 200 kilogramový medvěd. V roce 1976 byla v údolí potoka Bystry spatřena Rudolfem Kučerou rodinka tetřeva hlušce z divokého chovu. Šlo o slepici se sedmi kuřaty. Prvního dubna 1984 byl v okolí Bahence uloven 120 kilový divočák a v lednu 1986 byli v Bukovci uloveni další 4 divočáci. Od té doby se černá zvěř v okolních lesích začíná objevovat pravidelněji. V současnosti je v našich lesích zastoupena v hojném počtu srnčí zvěř, sporadicky se vyskytuje zvěř vysoká a černá. Z drobné zvěře je zastoupen zajíc, z pernaté bažant a kachna, sporadicky koroptev a jeřábek. Občas se zde zabloudí i velcí predátoři jako je medvěd, rys či dokonce vlk.

Zdroj: na základě textu z knihy Bukovec - nejvýchodnější obec České republiky upravil R.K.

Myslivecký spolek se aktivně zapojuje do organizovaných akcí, jako např. Den Země v Goralii, Den obce Bukovec. Samostatně organizují vycházky do honiteb. V posledních letech byli aktivními v problému vyskytujících se vlků v naší obci.