TJ Beskyd Bukovec

"Již v roce 1974 vzniklo v Bukovci amatérské fotbalové družstvo, které příležitostně hrálo zápasy na louce patřící místnímu JZD. Materiálně bylo podporováno organizací Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou). Až v roce 1978 padlo rozhodnutí založit sportovní organizaci s cílem vytvořit fotbalové družstvo, které by se mohlo zúčastňovat okresních přeborů. Zakládající schůze se konala 8. prosince 1978. Byl zvolen výbor, jehož předsedou byl zvolen Pavel Bojko, místopředsedou Milan Jalovičor, tajemníkem Miroslav Nieslanik, hospodářem František Sikora a pokladníkem Jiří Byrtus. Byla navázána spolupráce s jablunkovským oddílem podniku ČSAD, se stal patronem nové organizace. Naléhavým úkolem, který stál před výborem, byla stavba hřiště, na kterém by družstvo kopané mohlo hrát zápasy. Hřiště se podařilo postavit následujícího roku a jeho slavnostní otevření se konalo 15. července 1979. Stavbu řídil Antonín Macoszek.

V roce 1980 měla TJ Beskyd 69 členů. Kromě družstva dospělých, které se v okresním přeboru umístilo na šestém místě, zde bylo ještě družstvo dorostenců a dětí. Členové TJ v témže roce brigádnicky postavili v bývalé obecní budově šatnu a umývárnu.

Kromě sportovní činnosti se členové jednoty aktivně zúčastňovali společenského života, brigád, různých turistických akcí, organizovali tzv. sportovní karnevaly a lyžařské závody. Mnoho členů se stalo také dobrovolnými dárci krve. Stříbrným odznakem byl vyznamenán Milan Jalovičor, bronzovým Ladislav Wawrzacz.

Počátkem roku 1984 byl novým předsedou TJ zvolen Josef Jalovičor. Po celá 80. léta se mužstvo kopané drželo v první polovině tabulky okresního přeboru. Družstvu dorostenců se podařilo postoupit do krajského přeboru. V roce 1987 měla jednota 114 členů, z toho 20 dorostenců. Žákovské družstvo čítalo 16 hráčů, které vedli trenéři J. Bojko a K. Przyczko. V roce 1988 se výboru podařilo získat starší autobus, který byl využíván především při výjezdových zápasech v kopané družstev dospělých i dorostenců.

V nových společenských a ekonomických podmínkách po Listopadu 1989 začala i nová etapa historie TJ Beskyd Bukovec. Členové jednoty se i dnes, v roce 2013, aktivně účastní společenského života v Bukovci. Stále zde existují družstva kopané mužů, dorostenců i žáků. Všechna se zúčastňují okresních přeborů, ve kterých  i nadále dosahují dobrých výsledků."

Zdroj: kniha Bukovec - nejvýchodnější obec České republiky

 

Sněžný skútr