Strategický plán

Strategický plán rozvoje obce na období 2024-2032 Typ: PDF dokument, Velikost: 6.44 MB

Strategický plán rozvoje obce Bukovec na období 2015 - 2023 

Vážení spoluobčané, rádi bychom vám představili Strategický plán rozvoje obce Bukovec na období 2015 - 2023. Jedná se o stěžejní dokument, který si klade za cíl, jak už sám název napovídá, vytýčit hlavní priority a strategie rozvoje naší obce na příštích osm let. Spolu s územním plánem a rozpočtovým výhledem tvoří hlavní koncepční dokumenty dlouhodobého rozvoje naší obce. Strategický plán obce vznikal pod vedením paní inženýrky Moniky Motykové a jeho zpracování si vyžádalo několik měsíců práce, kdy do něj byly postupně zapracovávány národní, krajské i regionální strategické koncepce, dále odborné studie, názory vedení a zastupitelů obce, připomínky našich strategických partnerů a v neposlední řadě také místní šetření, na kterých jste se formou dotazníkových odpovědí podíleli i vy - občané naší obce. Možná se ptáte, k čemu je obci strategický plán? Vždyť přece víme, co chceme! To je sice pravda, nicméně mezi pouhým věděním či chtěním a jasným defi nováním cílů i strategií vedoucích k jejich dosažení, je velký rozdíl. Strategický plán umožňuje rovněž udržet kontinuitu rozvoje obce i při jakýchkoli změnách v jejím vedení tím, že nedochází k zásadním změnám dlouhodobě plánovaných priorit. Rovněž v jednáních o přidělení dotací je strategický plán obce považován za důležitý podkladový dokument. A právě z těchto důvodů vám jej také chceme předložit.

strategický plán

Zkrácená verze Strategického plánu distribuovaného občanům Bukovce: strategický plán (3.09 MB)

Plán rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu obce Bukovec (750.32 kB)