Územní plán

Obec Bukovec zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer (odkaz na aplikaci přes ikonu).

Každý návštěvník si tak může jednoduchým způsobem:

  • vyhledat pozemek nebo budovu v KÚ Bukovec a konfrontovat s platným Územním plánem obce nebo Ortofotomapou
  • získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK
  • měřit vzdálenosti a obsah ploch
  • vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru.

https://www.mujgis.cz/bukovec/index.xhtml

ikona

K dispozici je přehledná nápověda (napoveda_OS-1 (4.09 MB)). 

Textová část

Grafická část