Povinné smlouvy

Rok 2024

Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2024/ČOV Typ: PDF dokument, Velikost: 131.93 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec č. 2024/32 Typ: PDF dokument, Velikost: 203.64 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec č. 2024/04 Typ: PDF dokument, Velikost: 205.17 kB

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 5/2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 201.87 kB

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 6/2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 183 kB

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 1/2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 185.13 kB


Rok 2023

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 7/2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 54.3 kB

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec (03367_2023_RRC) kotlíkové dotace Typ: PDF dokument, Velikost: 199.32 kB

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec (01807_2023_RRC) kotlíkové dotace 5. výzva Typ: PDF dokument, Velikost: 220.62 kB

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec (kotlíkové dotace) smlouva č. 00553/2023/RRC Typ: PDF dokument, Velikost: 185.93 kB

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 7/2023 (238.61 kB)

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 2/2023 (191.08 kB)

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 5/2023 (188.37 kB)


Rok 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 1/2023 (251.3 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 2/2022 (199.22 kB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2022/ČOV (130.01 kB)

Smlouva č. 5/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec (3.27 MB)

Smlouva č. 4/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec (3.19 MB)

Smlouva č. 2/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec

Smlouva č. 1/2022 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec

Smlouva č. 2/2022 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV (332.84 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci (uzavřená dne 8. 4. 2022) (186.78 kB)

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 5/2022 (178.63 kB)

Smlouva č. 1/2022 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV (336.77 kB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/2020 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV (2.67 MB)

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 4/2022 (181.35 kB)

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 3/2022 (166.86 kB)

VPS o poskytnutí individuální dotace č. 1/2022 (215.17 kB)


Rok 2021

Smlouva ze dne 25. 11. 2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (smlouva č. 04791/2021/RRC) (217.62 kB)

Smlouva ze dne 25. 11. 2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (smlouva č. 04789/2021/RRC) (228.79 kB)

Smlouva č. 7/2021 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV (342.35 kB)

Smlouva č. 6/2021 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV (345.27 kB)

Smlouva č. 5/2021 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV (329.89 kB)

Smlouva č. 4/2021 o poskytování NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV (340.07 kB)

Smlouva č. 1/2021 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV (332.55 kB)

Smlouva č. 3/2021 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV (362.51 kB)

Smlouva č. 2/2021 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV (331.99 kB)

Smlouva ze dne 4. 3. 2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (smlouva č. 00432/2021/RRC) (232.88 kB)

Smlouva ze dne 4. 3. 2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (smlouva č. 00431/2021/RRC) (232.25 kB)

Smlouva č. 7/2020 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV (351.17 kB)

Smlouva č. 6/2020 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 2/2021 (174.69 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 2/2021 (208.2 kB)

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 3/2021 (2.86 MB)

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 1/2021 (167.39 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotaci č. 1/2021 (3.49 MB)


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 4/2020 (45.69 kB)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace ze dne 13. 7. 2020 (133.24 kB)

Smlouva ze dne 11. 12. 2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (2. výzva) (218.3 kB)

Smlouva ze dne 27. 11. 2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (3.výzva) (292.37 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace č. 3/2020 ze dne 10. 11. 2020

Smlouva č. 5/2020 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV

Smlouva č. 4/2020 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV

Smlouva č. 3/2020 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace ze dne 13.7.2020

Smlouva ze dne 10. 6. 2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (3. výzva)

Smlouva ze dne 3. 6. 2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (2. výzva)

Smlouva č. 2/2020 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV

Smlouva č. 1/2020 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 4/2020

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 2/2020

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 1/2020

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec - kotlíkové dotace v MSK - 2. výzva (zveřejněno 3. 12. 2019)

Smlouva č. 2/2019 o poskytnutí NFV z Programu pro poskytování dotací nebo NFV

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec (SOJ)

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 11/2019

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bukovec - Kotlíkové dotace v MSK - 2. výzva (zveřejněno 5.4.2019)

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 5/2019

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory č. 1/2019

VPS o poskytnutí NFV a dotace z rozpočtu obce Bukovec (zveřejněna 2.10.2018) (1.38 MB) 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu obce Bukovec

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční dotace v roce 2018 - PZKO Bukovec

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory (2018) - TJ Beskyd Bukovec

Smlouva o poskytnutí veřejné neinvestiční podpory z rozpočtu obce TJ

Smlouva o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu obce Bukovec 2017

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce