Navigace

Obsah

Právní předpisy obce

Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bukovec Staženo: 616x

Nařízení č. 1/2013, kterým se zrušuje Nařízení č. 1/2005, které upravuje užívání, popřípadě zákaz užívání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování Staženo: 528x

Vyhláška č. 1/2007 Staženo: 590x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Staženo: 534x

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a peticí Staženo: 757x

Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bukovec a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Staženo: 456x

Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených obcí Bukovec Staženo: 385x

Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 2/2018, o nočním klidu Staženo: 370x

Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 3/2019, o místním poplatku ze psů Staženo: 152x

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, k trvalému označování psů a evidence jejich chovatelů Staženo: 149x

Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 44x

Obecně závazná vyhláška obce Bukovec č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu Staženo: 20x

Stránka

  • 1