Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole

logoNaše obec čerpala finanční příspěvek v rámci projektu „Budování a rekonstrukce prostor ZŠ v Bukovci pro zkvalitnění vzdělávání na malotřídní škole“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004130), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší nedostatečné zázemí pro výuku předmětů z oblasti rozvoje klíčových kompetencí. Prakticky se jedná o rekonstrukci stávajících prostor a vytvoření dvou nových učeben - Učebna cizích jazyků, Polytechnická učebna a přístavbu nové části školy s umístěním přírodovědné učebny.