BUKOVEC - chodníkové těleso

logoNaše obec čerpala finanční příspěvek v rámci projektu „BUKOVEC - chodníkové těleso“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016774), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti v dopravě podél místní komunikace v centrální části obce Bukovec. Do konce roku 2022 došlo k výstavbě nového chodníkového tělesa a k rekonstrukci přístupové komunikace od budovy mateřské školy k zastávce autobusu. Příjemcem a realizátorem je Obec Bukovec.