Navigace

Obsah

Název projektu: Komunitní život v Bukovci

Obec Bukovec získala dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu

(SZIF) na Projekt: Komunitní život v Bukovci, r. č. 21/007/19210/780/152/001399

Název operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Hlavní cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Jablunkovsko, z.s.

 

Cíl operace: Pořízení souboru vybavení pro podporu spolkové činnosti v obci Bukovec, tzn. vybavení pro volnočasové, vzdělávací a poradenské aktivity dětí, mládeže, seniorů a pro setkávání veřejnosti, aktivní trávení volného času za účelem zvýšení kvality života obecní komunity obce Bukovec, v místnosti klubovna požární zbrojnice, volnočasové místnosti a v obecní knihovně v budově obecního úřadu (OÚ) Bukovec.

 

Projekt je podpořen z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 a 7. výzvy MAS Jablunkovsko z.s.

Celková výše dotace činí: 160.000 Kč (80%), vlastní zdroje: 40.000 Kč (20%).

logologo

 

logo