Požární zbrojnice Bukovec

„Naše obec čerpá finanční prostředky v rámci projektu „Požární zbrojnice Bukovec“, který je spolufinancován z Moravskoslezského kraje. V rámci projektu dojde k výstavbě požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec.“

logo

Naše obec čerpá finanční prostředky v rámci projektu „Požární zbrojnice Bukovec“, který je spolufinancován z Ministerstva vnitra ČR a Moravskoslezského kraje. V rámci projektu dojde k výstavbě požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Bukovec.