Rekonstrukce a modernizace ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Bukovci

Projekt "Rekonstrukce a modernizace ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Bukovci“, idetifikační číslo 117D8210E7197

je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

logo ministerstva pro místní rozvoj