Sadové úpravy okolí kostela v Bukovci

„Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Sadové úpravy okolí kostela v Bukovci“ (Reg. číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_132/0010246). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Hlavním cílem projektu je obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně v zastavěném území obce Bukovec. Cíle bude dosaženo primárně odstraněním stávajících dřevin, návozem zeminy, terénními úpravami a zejména pak založením nových vegetačních prvků dle osazovacího plánu (výsadba nových stromů, keřů, popínavých rostlin, trvalek, apod.).“

llogo

MŽP