Nawigacja

Zawartość

Drodzy współobywatele,

starostkastrony internetowe urzędów gminnych muszą spełniać szereg przepisów, np. zakon. 106/1999 Sb. w sprawie swobodnego dostępu do informacji, który wymaga ujawnienia wybranych informacji.

Jednocześnie mamy obowiązek ujawniać biuletyn elektroniczny i zarządzać e-rejestrem, aby ludziom ułatwić komunikację z urzędem gminnym.

Strona www jest rozumiana jako jedna z usług dla obywateli, więc postaramy się w miarę możliwości, aby poinformować mieszkańców o bieżących wydarzeniach w społeczności gminy poza warunkami ustawy.

Jestem przekonana, że nasza strona www będzie dla większości obywatel  miejscem, gdzie mogą uzyskać niezbędne informacje w celu ułatwienia komunikacji z biurem i ułatwić tak życie we wsi.


Monika Czepczorová
wójt