Zawartość

Biegające psy           

W przypadku spotkania psa bez właściciela trzeba wołać na nr.tel. +420 737 416 076, naczelnik straży pożarnej, Radovan Rucki.