Plan terytorialny

Gmina Bukowiec udostępniła dane geograficzne za pośrednictwem aplikacji internetowej ObčanServer (link do aplikacji za pomocą ikony)

Mapy obce

Każdy użytkownik dzięki temu może:

  • Wyszukiwać grunt lub budynek w Bukowcu i zmierzyć się z aktualnym planem miejscowym lub ortofotomapami
  • Odzyskać informacje o działce bezpośrednio przez link do stron internetowych ČÚZK
  • Mierzyć odległości i obszary
  • Wydrukować przygotowane mapy lub eksportować jako plik.

Istnieje wyraźna wskazówka (napoveda_OS-1).  Do poprawnego działania aplikacji wystarczy  dowolna przeglądarka i zaktualizowana wersja wtyczki Adobe Flash Player.

klad listů Bukovec

Legenda (vysvětlivky mapových značek) (204.94 kB)