Historia

 • 31 maja 1353 r. został założony Bukowiec przez księcia Kazimierza. Osada miała za zadanie strzec południowo wschodnią granice Księstwa Cieszyńskiego.
 • W 1577 roku mieszkało w Bukowcu 14 rodzin, żyli głównie z rolnictwa i hodowli bydła
 • 1616 – Wójtem został Janek Jursa. Po nim zostawali wójtami najczęściej Bieleszowie albo Ćmielowie. Wójtem został wybrany też właściciel większości ziemi w Bukowcu – Pilch;
 • 1647 – było zaregistrowanych 20 rodzin. Dzięki wielodzietnym rodzinom pierwszych obywateli, żyło w Bukowcu ok. 100 osób;
 • 1667 – Bukowiec został podzielony do dworów - Jana Bielesza, Zonia i Chraściny. Każdy dwór zawierał: 4 konie, 23 sztuk bydła, 91 owiec na wsi, 163 owiec na sałaszach koło Girowej;
 • 1792 – została założona szkoła parafialna. Kowal Sikora uczył dzieci w swojim warsztacie. Dzieci uczyły się pisać gwoździami na kamieniu;
 • 1830 – rodzina Hermanów założyła w Bukowcu pierwszą gospodę;
 • 1855 – książe Olbracht z Cieszyna dał wybudować nową szkołę;
 • 1921 – powstała Ochotniczua Straż Pożarna;
 • 1924 – została zbudowana szkoła czeska;
 • 9.7.1932 – otwarcie „Chaty Girowej“;
 • 1937 – wybudowanie nowego budynku szkoły czeskiej;
 • 25.6.1939 – wyświęcenie nowego kościoła;
 • 1948 – wprowadzenie energii elektrycznej do Bukowca ;
 • 1960 – Bukowiec został przesunięty z dzielnicy Czeski Cieszyn do sztucznie powstałej dzielnicy Frydek-Mistek
 • 1970 – 1980 – niesławny okres kolektywizacji w Bukowcu;
 • 1975 – Bukowiec został przyłączony do Jabłonkowa, pod nazwą Jabłonków V - Bukowiec;
 • 13.12.1981 – tymczasowe zamkmnięcie przejścia granicznego Bukowiec - Jasnowice;
 • 1.7.1990 – niezależność gminy Bukowiec
 • 30.8.1992 – otwarcie zrekonstruowanego budynku Polskiej Szkoły Podstawowej;
 • 1994 – wznowienie przejścia granicznego Bukowiec – Jasnowice w trybie ograniczonym;
 • 2003 – referendum w sprawie UE. W Bukowcu brało udział w wyborach 42% obywatel, za było 81%;
 • 2004 – wybudowanie sali gimnastycznej przy szkole czeskiej
 • 2005 – rekonstrukcja polskiego przedszkola
 • 2005 – rekonstrukcja drogi głównej, przebiegającej środkiem gminy;
 • 2005 – zakup gminnego traktoru Zetor Proxima 8441 dla utrzymywania dróg zimą;
 • 20.12.2005 – niespodziewana śmierć starosty Josefa Ćmiela;
 • 2006 – duża przebudowa dróg gminnych;
 • 2006 – wybudowanie stoku narciarskiego wraz z wyciągiem, budynku technicznego i parkingu
 • 2007 przebudowa budynku Urzędu Gminnego;
 • 30. 4. 2007 – pierwsze ,,Majki“ („Stawiani maja“) w Bukowcu ;
 • 1.9.2007 – Święto Gminy – uroczyste otwarcie nowego amfiteatru gminnego –  z podiem zadaszonym i przybudową do budynku Urzędu Gminnego
 • 30. 9. 2007 – 1. rok „PEKOČ CUP BUKOVEC 2007“ spotkanie traktorzystów i traktorów wyroby własnej;
 • 2007 – rozpoczęto zaśnieżanie stoku narciarskiego – zakup armatek śnieżnych;
 • 5. 12. 2007 – Święty Mikołaj pierwszy raz w amfiteatrze przy gminie;
 • 20.12.2007 – wejście do strefy Schengen, likwidacja kontroli granicznych na przejściu w Bukowcu;
 • 22.12.2007 – uroczyste zakończenie działalności przejścia granicznego Bukowiec - Jasnowice
 • 22.12.2007 – uroczyste otwarcie ośrodku narciarskiego Kempaland;
 • 11. 1. 2008 – Bukowiec przyjął współpracę z projektem „Šance – Valy“;
 • 10. 4. 2008 – Gminę odwiedził prezes ČSSD Jiří Paroubek;
 • 2. 8. 2008 – 1. rok Mistrzostw w koszeniu ręcznym na najwschodniejszej łące RC ;
 • 26. 11. 2008 – rozpoczęcie działalności Klubu Seniora w Bukowcu;
 • 22. 5. 2009 – wioskę odwieził wicewojewoda Morawsko Śląski Miroslav Novák;
 • 29. 8. 2009 – otwarcie ścieżki turystycznej Nordic Walking;
 • 31. 3. 2010 – wioskę odwiedził Ing. Milan Urban, wiceprezes ČSSD;
 • 1. 5. 2010 – wynajem Ski baru sklepowi ANROBI SHOP imieniem Romana Bielesza;
 • 26. 6. 2010 – unikalne wydarzenie w ośrodku Kempaland -  „Międzynarodowe Mistrzostwa w rogaeningu“;
 • 19. 5. 2010  – na Girowej powstaje największe osuwisko w RC;
 • 2010 – Gmina otrzymała dotacje regionalne na przebudowę szlaku rowerowego Bukowiec – Hrczawa;
 • 2010 – gmina otrzymała dotacje na przebudowę budynku Urzędu Gminnego z Rady  Regionalnej Ostrawa (Regionální operační program Moravskoslezsko);
 • czerwiec 2010 – darowizna „TV Nova“ gminie, z powodu powodzi i osuwiska na Girowej;
 • 8. 1. 2011 – Bukowiec odwiedził biskup Mons. František Václav Lobkowicz z powodu 60 rocznicy urodzenia Mgr. Adama Ruckého;
 • luty 2011 – uruchomienie nowego 200m długiego wyciągu narciarskiego i snowparku;
 • 7. 5. 2011 – uroczyste wyświęcenie chorąży ku 90. rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • 15. 5. 2011 – gmina Bukowiec zorganizowała estradę z słowackim gawędziarzem ludowym „Anderem z Košic“ w PZKO Bukowiec;
 • maj 2011 – wioskę odwiedził Tomasz Graumann (jedno z ocalonych dzieci Nicholasem Wintonem);
 • 4. 6. 2011 – wioskę zaskoczyła niespodziewana powódź  – deszcze ulewne zatopiły liczne budynki i drogi w Bukowcu;
 • 18. 6. 2011 – we współpracy z klubem turystów w amfiteatrze gminnym odbyło się Międzynarodowe spotkanie turystów w ramach Europejskiego EURORANDO 2011;
 • 19. 9. 2011 – „Pekoč Cup“ – spotkanie traktorzystów i traktorów wyroby własnej – moderator Ruda z Ostravy;
 • 19. 12. 2011 – rozpoczęcie działalności Malina ski school w Kempalandu;
 • grudzień 2011 – Usługi techniczne w Bukowcu, s.r.o. uzyskały dotacje z funduszu  „Regionální rady regionu soudržnosti  Moravskoslezsko“ na projekt „Wyposażenie szkoły narciarskiej“;
 • 21. 4. 2012 – „Dzień Ziemi w Goralii“ do projektu zaangażowały się wszystkie dzieci z obu szkół w Bukowcu
 • 12. 5. 2012 – 1. rok Mistrzostw Strażackich w Bukowcu;
 • czerwiec – sierpień 2012 – całkowita wymiana okien w Polskiej Szkole Podstawowej i realizacja I. etapu wymiany okien w czeskiej szkole i przedszkolu;
 • lipiec – październik 2012 – budowa inline edukacyjnej fitness ścieżki;
 • sierpień 2012 – w miejscowości Bukowiec, przy drodze w kierunku na Girową można od sierpnia znaleźć studzienkę
 • wrzesień 2012 – uroczystość z okazji 80. rocznicy chaty Girowej;
 • wrzesień 2012 – wynajęcie ośrodku Kempaland w trybie zimowym i letnim spółce Laderix, a.s. s ideą następnych inwestycji i rozwoju;
 • 2012 – budowa rur ściekowych przy byłej spółdzielni rolniczej w ramach projektu „Terénní úpravy se změnou odtokových poměrů v lokalitě u areálu bývalého JZD“;
 • 25. sierpień 2012 – z okazji Święta gminy Bukowiec czyli „Plackový festival“ została w budynku urzędu gminnego wyświęcona tablica wspomnieniowa  z imieniami byłych starostów; Petra Jalowiczora i Josefa Čmiela, którzy zasłużyli się o niezwykły rozwój gminy ;
 • 27.10 – 1.11.2012 – wystawa pt. „Cztery pory roku“, pod organizacją Klubu seniora;
 • styczeń 2013 – gmina Bukowiec uzyskała drugą nagrodę w konkursie „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2012“;
 • marzec –  październik 2013 -  realizacja rekultywacji okolicy szkoły czeskiej w Bukowcu;
 • marzec 2013 – zatwierdzenie nowego loga gminy z okazji 660 rocznicy jej powstania;
 • maj 2013 – zatwierdzenie umowy o dofinansowaniu projektu „Podróżujemy po Europie“ realizowany w ramach ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013;
 • 2013 – budowa energetycznych linii wysokiego napięcia, ČEZ Distribution, w części wioski Zarymbczok ;
 • lipiec - sierpień 2013 – realizacja fazy drugiej wymiany okien w szkole czeskiej, przebudowa ubikacji – łazienki w przedszkolu czeskim;
 • 31.8.2013 – gmina świętowała 660 rocznicę swojego założenia w ramach Święta gminy - „Plackový festival“ (święto placków), przebiegała także wystawa pt. „Bukovec v proměnách času“ (Bukowiec z biegiem czasu);
 • 2013 – mapowanie stanu aktualnego dostawu wody pitnej i identyfikacja najbardziej odpowiednich miejsc do budowy studni – wypracowane badania pod tytułami „Bukovec – Hydrogeologický průzkum v lokalitě u rezervoáru“ a „Bukovec – Kempa“;
 • sierpień 2013 - umieszczenie pojemnika do używanej odzieży, obuwi, textylii i zabawek obok budynku Urzędu gminnego;
 • listopad 2013 – publikowanie księgi o Bukowcu pt. „Bukovec – nejvýchodnější obec ČR“ „Bukowiec – znad krańca RC“;