Virtuální prohlídka obce Bukovec a jeho okolí

Pomocí mapových podkladů google maps si můžete podrobně prohlídnout obec a její okolí, naplánovat turistické trasy, nebo využít mapu v aplikaci Google Earth
icon
PLÁNOVANÉ AKCE: 02. 12. 2016 v 16.00 h Mikulášská nadílka 18. 12. 2016
icon
Není jen nová reprezentativnější budova s výletištěm a novým
icon
Úřední hodiny: Pondělí:8.00 – 12.00 12.30 – 17.00 Středa:
Kempaland – stop stresu zelená relaxu Znáš  ten pocit, kdy se den vleče v oparu všedností, Více...
Akce 2016 Akce 2015 Akce 2014 Akce 2013 Akce 2012 Akce 2008-2011 Obecní úřad Více...
  Základní škola a Mateřská škola Bukovec 214 Ředitelka školy: Mgr. Lucie Nožková Bukovec 214 Více...
Projekt „Napojení vrtu HB-1 na vodojem“ byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03617/2015/ŽPZ. Realizace 2015 - 2016. Předmětem dotace bylo propojení podzemním trubním vedením a podzemní elektropřípojkou s objektem vodojemu, který je ve vzdálenosti cca 129,0 m.

"Den obce Bukovec aneb Plackový festival" je spolufinancován dotačním programem Moravskoslezského kraje - Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2015.
Obec Bukovec dokončila realizaci projektu Turistická atrakce „Cestujeme po Evropě“, na kterou získala dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, prioritní osa 2. Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.2 – rozvoj cestovního ruchu, reg. č. projektu: CZ.1.10/2.2.00/11.01237.
Projekt obsahuje vybudování naučné stezky s pohádkovými motivy evropských zemí a doprovodnými atrakcemi - stezkou pro bosé nohy a herním prvkem labyrintáriem.


Obec Bukovec získala dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 na realizaci projektu „Naučná in-line fitness stezka“, reg. č. CZ.1.10/2.2.00/11.01157. Součástí in-line stezky jsou odpočívadla s venkovním fitness centrum obsahující outdoorové vybavení - 14 venkovních posilovacích a strečinkových strojů a informační tabule s texty o zdravém životním stylu.


Obec Bukovec získala dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko na realizaci projektu „ 2. etapa – rekonstrukce obecního úřadu v Bukovci“, reg. č. CZ.4.10/4.1.00/02.00238. Cílem je dokončení rekonstrukce obecního úřadu a okolních ploch před pódiem.


Obec Bukovec uzavřela smlouvu č. TS/07-CZ.3.22/3.3.05/08.00350/03 i financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński
Operačníhoprogramu přeshraniční spolupráce Česká republika -Polská republika 2007-2013 jejíž předmětem je realizace projektu Název projektu: Vítejte v v přeshraniční destinaci Bukovec - Istebna Registrační číslo MONIT: CZ.3.22/3.3.05/08.00350
www.bukovec.cz 2010.
odpovědná - Monika Czepczorová
vedení www stránek: Lucie Mlynková
rozpočet a finance obce: Kateřina Lysková
úřední deska ; usnesení z jednání zastupitelstva a rady obce: Jana Brzežková