Zawartość

Wycieczka do studzienki

Lubisz studzienki z górską wodą?


Dzięki organizacji państwowej ,,Lesy ČR“ jest w Bukowcu od 2012 r. malownicza studzienka.

Można ją znaleźć kawałek od drogi na Girową (po prawej stronie za osuwiskiem). Droga do studzienki oznaczona jest tabelami, niemożna się zgubić.