Zawartość

Czeski związek pszczelarski

Bukowiec - Piosek

Prezes: Petr Burdek
Kontakt: 608 634 491


"Według zapisów w Bukowieckiej kronice był związek pszczelarzy założony w 1958 r. W Bukowcu, też w sąsiednim Piosku istniały małe spółki pszczelarzy, które połączyły się do jednego związku. Przez 24 lat był ich prezesem Jiří Pyszko. W 1982 r. został wybrany na prezesa Miroslav Čmiel z Bukowca i dowódcą jeden obywatel Piosku. Związek liczył 22 członków, którzy dysponowali 111 „brtí“. W 1988 r. wzrastała liczba na 62, mieli już 341 „brtí“, 350 kg miodu sprzedali państwu. Troszczyli się też o drzewa miodowe, 140 zasadzili sami. Związek wykonywał też czynności oświatowe, kierowane na troskę o ule i ochronę pszczół. Związek pszczelarzy w Bukowcu i Piosku, działający pod nazwą Český svaz včelařů o. s. ZO Bukovec Písek, jest aktywny do dziś dnia."

Źródło: Księga o Bukowcu

 


Stworzono: 26. 10. 2016
Ostatnia aktualizacja.: 10. 4. 2017 12:09
Autor: Správce Webu