Senior taxi

Informace pro uživatele

Uživatelem služby „Senior taxi“ může být každý občan s trvalým pobytem na území Obce Bukovec, který ke dni poskytnutí služby není v pracovněprávním vztahu ani není osobou samostatně výdělečně činnou a nemá ani jiné příjmy z podnikání nebo obdobné výdělečné činnosti (např. jako společník obchodní společnosti), a který zároveň:

 • a) dosáhl nejméně věku 60 let (senior) nebo
 • b) je – bez ohledu na dosažený věk – osobou pobírající starobní důchod nebo
 • c) je – bez ohledu na dosažený věk – držitelem průkazu osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) či průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižení s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P)
 • d) je – bez ohledu na dosažený věk – občanem s trvalým pobytem na území Obce Bukovec, u kterého z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %, a je tedy                               invalidním ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Služba je zajišťována:

 • Každý pracovní den v čase od 07:00 - 15:00 hodin (v případě akutních situací po dohodě i mimo uvedenou dobu).
 • Pro přepravu uživatelů z dopravně dostupného místa jejich trvalého bydliště, které se nachází v katastrálním území Obce Bukovec, na níže uvedená stanoviště a případně z níže uvedených stanovišť zpět do dopravně dostupného místa jejich trvalého bydliště v katastrálním území Obce Bukovec, dle individuálních potřeb uživatelů.
 • Na předem určená stanoviště:
   
  Stanoviště Senior Taxi
  • Poliklinika Jablunkov (obě budovy)
  • Zdravotní středisko Návsí
  • Mariánské náměstí Jablunkov
  • lékárna Návsí
  • Městský úřad Jablunkov
  • Nemocnice Sosna
  • Sanatorium Jablunkov (rentgen)
  • Nemocnice Podlesí
  • lékárny Jablunkov
  • území obce Bukovec

Měsíčně je možno využít maximálně 10 jízd v jednom směru.

V případě, že uživatel bude potřebovat výlučně ze zdravotních důvodů (např. pravidelná rehabilitace, převazy, infuze apod.) navýšit počet jízd měsíčně – tj. bude požadovat více než 10 jízd v jednom směru, požádá předem (tj. před vyčerpáním základního limitu jízd) o udělení výjimky pracovníka Obecního úřadu Bukovec (OÚ), kterému předloží zdravotní potvrzení o prováděných lékařských ošetřeních. Příslušný pracovník OÚ je oprávněn vyhodnotit aktuální situaci uživatele a výjimku povolit, přičemž maximální celkový počet všech takto udělených výjimek pro všechny uživatele služeb bude měsíčně 20 jízd navíc (v jednom směru). Z tohoto celkového dodatečného limitu bude pověřený pracovník OÚ dle potřeby uživatelům přidělovat jednotlivé „dodatkové“ jízdy poskytované a hrazené v rámci sjednaných služeb.

Výše úhrady přepravované osoby za 1 jízdu v jednom směru:

Výše úhrady přepravované osoby za 1 jízdu v jednom směru:
Bukovec - Bukovec 60 Kč Bukovec - Nemocnice Třinec 182 Kč
Bukovec - Jablunkov 60 Kč Bukovec – Nemocnice Podlesí 212 Kč
Bukovec - Návsí 73 Kč    

 

 

 

 

 


Obec Bukovec se bude podílet na úhradě nákladů ve výši 50 % z ceny jízdy, tj. stejnou částkou jakou uhradí přepravovaná osoba. (Např.: za 1 jízdu ve směru Bukovec-Jablunkov zaplatí občan 50 Kč, Obec Bukovec také 50 Kč, celková výše jízdy v jednom směru činí tedy 100 Kč)

Sleva pro více uživatelů při společné jízdě v jednom směru:

Sleva pro více uživatelů při společné jízdě v jednom směru:
Směr jízdy Počet cestujících (uživatelů služby) Cena pro 1 cestujícího (uživatele)
Bukovec - Bukovec
Bukovec - Jablunkov
2 50 Kč
3 40 Kč
4 30 Kč
Bukovec - Návsí 2 60 Kč
3 50 Kč
4 40 Kč
Bukovec - Nemocnice Třinec 2 90 Kč
3 60 Kč
4 50 Kč
Bukovec - Nemocnice Podlesí 2 105 Kč
3 70 Kč
4 55 Kč

Výše úhrady je stejná i při opačném směru jízdy.

I takovéto společné jízdy však budou evidovány u všech uživatelů, kteří je absolvovali.

 • Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P může být přepraven maximálně s jednou osobou jako doprovodem, přičemž doprovod má jízdu zdarma a ani neuvádí poskytovateli žádné své identifikační údaje ani se nepodepisuje.

Co musím udělat, abych mohl službu využívat?

 • podat si Žádost o poskytování služby SENIOR TAXI na OÚ Bukovec (žádost si můžete stáhnout zde: Žádost o poskytování služby SENIOR TAXI Bukovec Typ: PDF dokument, Velikost: 320.17 kB, nebo vyzvednout na obecním úřadě v Bukovci),
 • předložit občanský průkaz,
 • předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P (pokud jsem jeho držitelem),
 • předložit potvrzení o pobírání starobního důchodu (pokud byl přiznán)
 • předložit doklad prokazující snížení pracovní neschopnosti nejméně o 35 % (tedy přiznání invalidity 1., 2., nebo 3. stupně

Po podání žádosti obdržíte průkaz Senior taxi, kterým se budete prokazovat při každé jízdě!
!!! Bez předložení průkazu taxikáři nelze službu využívat!!!

Poskytovatel služby:

Pro objednání taxi služby volejte nejdříve 1 pracovní den před požadovaným dnem využití služby nebo v daný den využití služby.

V případě jakýkoliv dotazů volejte na tel. č. 724 850 122, Zdeňka Sikorová, referent.