Šipkařský klub

Šipkařský klub sdružuje nadšence a hráče šipek. Jejich hlavním cílem je podpora a rozvoj šipkařského sportu. Klub pořádá pravidelá setkání, turnaje jednotlivců a soutěže pro své členy a veřejnost. Šipkaři jsou soutěživí a přáteltští.

Šipkařský klub