Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Bukovec-Písek

  • Předseda: Andrzej Beselides
  • Kontakt: 725 627 905

"Podle zápisů v bukovecké kronice byl včelařský spolek pravděpodobně založen v roce 1958. V Bukovci a také v sousedním Písku existovala malá sdružení včelařů, která se spojila do jednoho spolku. Po dobu 24 let byl jeho předsedou Jiří Pyszko. V roce 1982 byl do funkce předsedy zvolen Miroslav Čmiel z Bukovce a vedoucím jistý obyvatel Písku. Spolek měl 22 členů, kteří vlastnili 111 brtí. V roce 1988 vzrostl počet členů na 62, měli 341 brtí, z nichž prodali státu 350 kg medu. Pečovali také o porost medonosných stromů, z nichž 140 sami vysadili. Spolek také prováděl mezi svými členy osvětovou činnost zaměřenou na péči o úly a o dobrou zdravotní kondici chovaných včel. Včelařský spolek v Bukovci a Písku, činný pod názvem Český svaz včelařů o. s. ZO Bukovec Písek, je aktivní i v současné době."

Zdroj: kniha Bukovec - nejvýchodnější obec České republiky

Cílem spolku je podpora včelařství, ochrana včel a včelího prostředí, organizace vzdělávání v oblasti včelařství a propagace produktů, jakámi jsou med, vosk nebo propolis. Naši včelaři pořádají besedy ve školách, aktivně se účastní Den obce a v letošním roce organizují Včelařský den.