Schola Bukovec

Bukovecká schola je ženský kostelní sbor, který působí u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Sbor, který hudebně doprovází bohoslužby v kostele, vystupuje na koncertech a na duchovních společenstvích. Je neodmyslitelnou součástí naší komunikty. Mezi jejich nekrásnější akce patří Adventní koncerty, které mají v obci tradici již víc jak 15 let. Kostelní sbor zpívá česky, polsky a občas i slovensky. Každoročně zpívá na poutní slavnosti na Hrčavě a pokud je potřeb tak i s ostatními sbory z Jablunkovska při mši svaté konané českou stranou na Trojmezí. S obcí sbor spolupracuje při konání Adventního koncertu. Jednou se zúčastnil vystoupení na Plackovém festivalu jako pěvecký doprovod zpěváka - Petrovi Bende. Scholu v Bukovci založil pan farář Evžen Kalisch a první vedoucí byla Barbara Patola. Schola v Bukovci už funguje více jak 45 let. Věková kategorie 8+ (děti, maminky, babičky...)