Bukovec - nejvýchodnější obec České republiky

NA POMEZÍCH aneb SLOVO O KNIZE


První neděli adventní, prvního prosince roku 2013 byla veřejnosti oficiálně poprvé představena publikace „Bukovec – nejvýchodnější obec České republiky, Bukowiec – znad krańca Republiki Czeskiej“. Jedná se o historicky první knihu, která se snaží zachytit život v místech, kde naše země na svém nejzazším východě vítá první paprsky nového dne a jako první se se světlem také loučí. Může se zdát, že je těch vyřčených prvenství až příliš, ale jedinečnost už prostě taková je.

Jazyk knihy promlouvá ke svým čtenářům dvojí řečí – česky a polsky. Otevírá se tak dvěma významným sousedním kulturám, aby je oslovil a dovedl jejich řečí sdílet své jedinečné hodnoty, které se zrodily právě na pomezí kultur, ke kterým můžeme kromě české a polské v našem případě započíst také tu blízkou uherskou a posléze také slovenskou.

S čím se na stránkách publikace setkáte? Hned v úvodu čtenář odhalí dějinný sled klíčových událostí, které se klenou od založení a vzniku bukoveckého fojtství v roce 1353, přes důležité milníky historie obce až po její současnost. Oddíl věnovaný lidským osudům a životu v pohorské vesnici zase líčí životní příběhy konkrétních rázovitých postav, ale nezapomíná ani na pulzující život celé lidské komunity s její jedinečnou kulturou, zvyky a tradicemi. Protože publikace zachycuje také to, co je našemu kraji snad nejvíc přirozené, totiž místní nářečí, sahá tím přes četné polonismy a bohemismy rovněž ke germanismům i jazykovým kořenům řady valašských názvů a pojmenování. Kapitola o lokální flóře, fauně a krajině vhodně doplňuje příběhy horalů a pomáhá je zasadit do zcela konkrétních souvislostí. Zvláštním oddílem knihy je její obrazová stránka, která v četných fotografiích zachycuje stále ještě tu a tam nedotčenou přírodu, ale i díla lidské činnosti a také člověka samotného.

Slovo knihy se otevírá jedinečnou kompozicí slohů několika autorů. Čtenáři je tak prostřen tematicky i stylem pestře vykreslený příběh svérázné pohorské vísky Bukovce – nejvýchodnější obce České republiky.

Josef Byrtus

Knihu lze zakoupit na obencím úřadě v Bukovci. Cena 400 Kč.

Datum vložení: 10. 11. 2016 11:04
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2017 12:34
Autor: Správce Webu